Natter gras voor bedreigde weidevogels

De gruttopopulatie is in de laatste 10 jaar gehalveerd
De gruttopopulatie is in de laatste 10 jaar gehalveerd © Teun Veldman
DELFT - De grutto, de kievit, de tureluur en tal van andere weidevogels worden in hun voortbestaan bedreigd. Het Nederlandse landschap wordt steeds minder geschikt voor weidevogels om in te leven. Daar probeert Natuurmonumenten wat aan te doen. In het natuurgebied Polder Noord-Kethel, tussen Delft en Schiedam, wordt het grasland daarom nu natter gemaakt. De bodem moet op deze manier minder snel uitdrogen, waardoor weidevogels beter met hun snavels naar wormpjes en andere beestjes kunnen zoeken.
Boswachter Hanneke Mesters vertelt: 'Weidevogels in Nederland worden bedreigd: het aantal broedende vogels daalt ieder jaar met zo'n vijf procent. De populatie van de oer-Hollandse Grutto is bijvoorbeeld in de laatste 10 jaar gehalveerd.'
Het grasland moet natter worden om weidevogels aan te trekken. Het waterpeil in de sloten in de polder wordt verhoogd, door het aanleggen en aanpassen van stuwen. Ook worden er extra geulen vanaf de rivier de Schie gegraven. De werkzaamheden in het natuurgebied duren tot 1 november. In maart komen de eerste weidevogels vanuit hun overwinteringsgebieden in Afrika naar Nederland om te broeden.