Rijswijkers met hoge zorgkosten krijgen compensatie

© ANP
RIJSWIJK - Inwoners van Rijswijk met een beperking of chronische gezondheidsproblemen komen in aanmerking voor een financiële compensatie. Als zij kampen met hoge zorgkosten, kunnen ze vanaf 1 augustus een tegemoetkoming aanvragen. De gemeente stelt daarvoor een bedrag van 100 euro per persoon beschikbaar.
Het steuntje in de rug is bedoeld voor mensen die door de hoogte van hun inkomen geen aanspraak maken op andere regelingen. Voorwaarde is dat ze een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz) hebben, maar wel een eigen bijdrage moeten betalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor individuele begeleiding, dagbesteding of opvang, beschermd wonen of hulp bij het huishouden.
Rijswijkers die de verplichte eigen bijdrage van hun zorgverzekering de laatste twee jaar hebben overschreden en dat aan kunnen tonen, kunnen de vergoeding ook aanvragen. 'Deze regeling is bedoeld voor chronisch zieken en gehandicapten die én hoge zorgkosten hebben én door hun inkomen buiten alle regelingen vallen', legt wethouder Björn Lugthart uit.

Afschaffing

'Door de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) in 2014, vallen hun kosten nog hoger uit. We willen als gemeente deze mensen daarom financieel een beetje tegemoet komen.'