Instellingen

Betaalde seks, geweld en intimidatie bewoners woonzorgcentrum aangepakt

© Thuiszorg
DEN HAAG - Haagse Wijk en Woonzorg HWW gaat na onderzoek naar misstanden bij Woonzorgcentrum Op de Laan in Den Haag verbeterpunten doorvoeren. Vooral een groep bewoners die zich misdraagt wordt aangesproken.
Aanleiding is de melding van 'vermoedens van mogelijke misstanden', enkele weken geleden.
dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek doet naar
in Op de Laan, het woonzorgcentrum van HWW aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Het zou gaan om intimidatie, verwaarlozing en betaalde seks.
Ook HWW zelf heeft een extern bureau een onafhankelijk onderzoek laten doen, al herkende HWW zich in het geheel niet in de anonieme klachten. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat er van structurele misstanden geen sprake is, aldus HWW nu.

'Intimiderend gedrag'

De onderzoekers kunnen na een aantal interviews en observaties niet vaststellen dat er sprake zou zijn van misstanden zoals de melder die heeft geuit. Zij stellen wel vast dat het gedrag van een klein groepje bewoners al langere tijd een ongewenst effect heeft op andere bewoners en medewerkers.
'Ze houden te weinig rekening met andere bewoners en hun gedrag wordt als intimiderend ervaren', aldus HWW. 'Daardoor voelt een aantal bewoners zich onveilig.' De onderzoekers adviseren om met deze bewoners duidelijke afspraken te maken welk gedrag niet wordt getolereerd.

'Horen zeggen'

De onderzoekers stellen volgens HWW vast dat 'de vermoedens van de melder' voor een belangrijk deel berusten op 'van horen zeggen' en 'aannames.' De raad van bestuur van HWW betreurt dat de publiciteit rondom deze melding voor onrust heeft gezorgd bij cliënten, hun familie en medewerkers.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft haar onderzoek nog niet afgerond.