Actie tegen ontslagen wijkzorg HWW

DEN HAAG - Medewerkers van Haagse Wijk en Woonzorg (HWW) in Den Haag gaan maandag actievoeren tegen de aangekondigde ontslagen in de wijkzorg bij HWW. Zij verzetten zich tegen het gedwongen ontslag van lager gekwalificeerde verzorgenden terwijl de zorg zoveel personeel tekort komt. HWW zegt niet anders te kunnen en noemt de acties van de FNV 'weinig constructief'.
'We hebben van alles geprobeerd, maar het bestuur blijft ongevoelig voor signalen en eisen van hun medewerkers', zegt vakbondsbestuurder Bernard Koekoek van FNV Zorg en Welzijn.
'Een deel van de wijkzorg legt maandagmorgen het werk neer. We hebben een demonstratie gepland waar ook een aantal raadsleden komt om steun te betuigen. '

Lager opgeleiden vervangen

HWW wil het opleidingsniveau van haar medewerkers verhogen. Er wordt meer verwacht van het personeel, zij moeten steeds verantwoordelijker werk doen zoals medicijnen verstrekken.
Lager opgeleide verzorgenden (niveau 1 en 2) moeten daarom hoger opgeleide verpleegkundigen (niveau 3 en hoger) worden.

'Voor steunkousen aantrekken hoef je niet te hebben doorgeleerd'

HWW heeft een omscholingsprogramma opgezet. Maar degenen die niet konden of wilden worden ontslagen. Per 1 september wordt de eerste groep van 40 boventallig, de FNV zegt dat later nog eens 70 mensen volgen. HWW zou deze groep volgens de FNV intern als 'niet leerbaar' hebben bestempeld.
Lager geschoold personeel kan nog steeds eenvoudiger werk blijven doen, vindt de bond. Iedereen kan bij een cliënt steunkousen aantrekken, daarvoor hoef je niet te hebben doorgeleerd, zei FNV eerder.

HWW: 'Overheid dwingt ons tot keuzes'

HWW Zorg zegt niet anders te kunnen doen en betreurt de acties die de FNV voor aanstaande maandag heeft aangekondigd. 'Net als alle zorginstellingen in Nederland hebben we te maken met de gevolgen van veranderd overheidsbeleid', zegt HWW in een verklaring. 'Denk daarbij aan cliënten die langer thuis wonen en cliënten in onze huizen die zwaardere zorg nodig hebben. Bovendien krijgen we minder geld voor de zorg die we leveren. Dat vraagt om keuzes.'
HWW benadrukt dat die keuzes zijn gemaakt in overleg en overeenstemming met de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht. 'Die zijn niet gemakkelijk en we begrijpen heel goed dat die keuzes ingrijpend zijn voor een aantal van onze medewerkers. Maar ze zijn wel noodzakelijk om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven leveren.'

'Geen constructieve houding FNV'

HWW zorg zegt veel te investeren in opleiding en ontwikkeling. Niet alleen door 100 medewerkers van niveau 2 op te leiden naar niveau 3, maar ook trainingen, opleidingen en doorgroeimogelijkheden voor medewerkers in het algemeen.
'In ons sociaal plan hebben wij afspraken vastgelegd met een drietal vakbonden hoe zorgvuldig om te gaan met medewerkers bij reorganisaties. HWW zorg zal deze zorgvuldigheid ook laten zien bij de reorganisatie in de thuiszorg. We hebben onze plannen toegelicht aan de FNV, maar die heeft weinig of geen vertrouwen in en begrip voor onze aanpak. Daarmee proeven wij geen constructieve houding om de uitdagingen in de thuiszorg aan te pakken.'

'Lulkoekjes' en 'baggâhboek'

HWW wil niet dat haar cliënten teveel verschillende verzorgers over de vloer krijgen maar volgens de FNV staat dat haaks op de praktijk dat personeel steeds meer van een vaste wijk wordt gehaald en over de stad wordt verspreid. Terwijl de verzorgenden juist vaak al heel lang bij de mensen over de vloer komen.
Een laatste gesprek tussen HWW en FNV heeft deze week niets opgeleverd. Volgens Koekoek zijn er hardere acties nodig, nadat al eerder 'lulkoekjes' werden uitgereikt en een 'baggâhboek' werd opgesteld. 'Baggâh' is haags voor bagger, onzin.