Instellingen

Zestig bomen meer tegen de grond voor aanpak Haagse Sportlaan

© Archief
DEN HAAG - Voor de herinrichting van de Machiel Vrijenhoeklaan en de Sportlaan in Den Haag moeten tientallen bomen meer gekapt worden dan verwacht. Het project is hierdoor met enkele maanden vertraagd. Dat staat in een brief die naar bewoners en ondernemers is gestuurd.
De gemeente Den Haag gaat de knelpunten van de belangrijke doorgaande route aanpakken. Voetgangers moeten de Machielvrijenhoeklaan en de Sportlaan beter kunnen oversteken, de verkeersveiligheid wordt verbeterd, de rijstroken worden anders en de wegen worden verfraaid.
Het was al bekend dat hiervoor 220 bomen moeten wijken. Maar nu is bekendgemaakt dat de gemeente zestig bomen extra moet kappen. 'Dit verschil is ontstaan omdat in de ontwerpfase een gedeelte van de begroeiing in de middenberm van de Machiel Vrijenhoeklaan niet als bomen zijn erkend', schrijft de gemeente in de bewonersbrief. 'Het gaat vooral om zaailingen en opgeschoten struikgewas. Inmiddels is duidelijk dat voor deze bomen toch ook een kapvergunning moet worden aangevraagd.'

Vertraging

Hierdoor loopt het project een paar maanden vertraging op en beginnen de werkzaamheden niet dit najaar, maar pas in het eerste kwartaal van 2018. De behandeling van de kapvergunning kost namelijk extra tijd en bovendien moet de vergunning nog ter inzage liggen.
Voor de gekapte bomen, komen 288 nieuwe bomen terug. Na de zomervakantie organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor bewoners.