Bestuur en leden Haagse moskee tegenover elkaar in de rechtbank

DEN HAAG - Een groep leden van de Haagse Noeroel Islam moskee stond maandagmiddag opnieuw tegenover het moskeebestuur in de Haagse rechtbank. De zes zijn geroyeerd en willen dat besluit terugdraaien. Ook eisen ze meer transparantie en duidelijkheid over de geldstromen in de in de wijk Transvaal gevestigde moskee.
De zaal zat maandagmiddag vol met sympathisanten van beide partijen. De zitting is een nieuw hoofdstuk in een strijd die al langer woedt binnen de moskee; het is het derde kort geding van de leden tegen het moskeebestuur. Daarnaast loopt er over de kwestie nog een 'bodemprocedure'.
De groep leden werd al in 2014 geroyeerd. Volgens het bestuur omdat zij de moskee 'schade hadden toegebracht.' De advocaat van de zes denkt dat zijn cliënten 'kaltgestellt' zijn omdat ze vragen om openheid. Volgens de advocaat probeert het bestuur ze 'als lastige luizen in de pels af te schudden' .

'Noord-Koreaanse toestanden'

De zes twijfelen aan de geldigheid van het besluit om ze te royeren. Zo zou slechts een klein deel van de leden gestemd hebben over het royement omdat het bestuur 'selectief zou uitnodigen'; niet alle leden zouden zijn opgeroepen voor de stemming. Volgens de advocaat van het zestal liet het bestuur ook familie en vrienden invliegen voor de stemming. Ook zou er bij een van de stemmingen alleen de optie 'ja' (voor het royeren) aangekruist kunnen worden. 'Dat neigt naar Noord-Koreaanse toestanden.'
Het bestuur zegt dat die verhalen niet kloppen en claimt dat de zes 'een coup wilden plegen'. Er zou meerdere keren gestemd zijn over het royement. Niet het bestuur, maar de leden van de moskee zouden de zes weg willen hebben. Het feit dat sommige leden niet zijn opgeroepen, komt volgens het bestuur doordat moskeegangers geen adreswijzigingen hebben doorgegegeven.

Sociale leven

Het moskeebestuur vindt dat de zes 'het imago van de moskee, de moskeegangers en de geloofsgemeenschap' schaden door aanhoudend te procederen. Volgens de zes zijn zij sinds het royement niet meer welkom in de moskee, waar een groot deel van hun sociale leven zich afspeelt.
Ook dat klopt niet volgens het bestuur; de leden zouden wel degelijk 'ongehinderd hun geloof kunnen beleven' in de Noeroel Islam moskee. De advocaat van het bestuur stelt zij wel degelijk welkom zijn bij onder meer bruiloften, uitvaarten en het gebed. Deze woorden leidden tot afkeurende 'tscchh tschh-geluiden' uit het publiek.
De rechter doet op 14 augustus uitspraak.