Nieuws

Na tien jaar zijn ze eruit. Geen tunnel maar fietsbrug in Hazerswoude-Dorp

HAZERSWOUDE-DORP - Eindelijk is er een keuze gemaakt hoe de verkeersproblemen in en rond Hazerswoude-Dorp opgelost gaan worden. Meer dan tien jaar werd er gesproken over een te dure ondergrondse tunnel, een tunnelbak die het dorp in tweeën zou splitsen of een rondweg dwars door de natuur. Maar het wordt iets anders.
Er komt een fiets- en voetgangersbrug om de drukke provincialeweg over te steken, drie rotondes worden aangelegd met nieuwe lokale wegen om het dorp in en uit te rijden en bij het grote kruispunt mag niet langer linksaf geslagen worden.
De fietsbrug komt aan de noordkant van Hazerswoude. Daar wordt de Gemeneweg tussen het Katjespad en de Burgemeester Warnaarkade verlegd. Ook komt er een rotonde, met een aftakking naar een aan te leggen weg naar het dorp. Aan het zuiden komen ook twee rotondes inclusief nieuw aan te leggen lokale wegen naar het dorp.

Drie opties

Er zijn drie opties voor de exacte plek waar die wegen komen te liggen. Die keuze wordt in 2018 gemaakt. Ook mag op het kruispunt Gemeneweg/Dorpsstraat niet langer linksaf geslagen worden, alleen rechtsaf. Via de rotondes of de nieuw aan te leggen lokale wegen kan dan gekeerd worden of Hazerswoude in en uit gereden worden.
Komend najaar nemen de gemeente Alphen en provincie Zuid-Holland een besluit over dit plan. De werkzaamheden beginnen in 2020.