Instellingen

Eerste Steve Jobs School Den Haag opent deuren

© Omroep West
DEN HAAG - Openbare basisschool Max Velthuijs aan de Da Costastraat in Den Haag gaat vanaf dit schooljaar verder als Steve Jobs school. Volgens dit onderwijsconcept krijgt ieder kind een lesprogramma voorgeschreven op basis van talenten en kennis. Een gepersonaliseerde aanpak dus. Boeken gaan voor een deel aan de kant; de iPad komt ervoor in de plaats.
De kinderen vinden het over het algemeen wel leuk dat er veel op de iPad gewerkt gaat worden. 'Het gaat veel sneller en het is gemakkelijker,' zegt een leerling. Al zeggen twee meisjes ook dat ze de boeken wel zullen gaan missen.
De grootste verandering voor de kinderen is dat ze niet meer de hele dag in dezelfde klas zullen zitten. 'Kinderen zitten in een gemengde groep waar je van elkaar kan leren, dus ook van een kind dat ouder is of jonger,' zegt Vincent Wanschers, directeur van basisschool Max Velthuijs. 'En daarnaast gaan ze workshops volgen. Workshops op hun eigen niveau.'  

Kritiek

De onderwijsmethode is niet onomstreden. Eerder sloten er al scholen op de leest van Steve Jobs in Amsterdam en Rotterdam omdat het niveau van de leerlingen te laag was. Ook zouden er problemen zijn met de software.
De Volkskrant meldde twee maanden geleden dat ruim de helft van de scholen die in de afgelopen vier jaar overstapten op het Steve Jobsonderwijs, of serieus overwogen dat te doen, inmiddels is afgehaakt. Vooral door de hoge kosten die initiator Maurice de Hond hen in rekening bracht.
Maar in Den Haag hebben ze er juist vertrouwen in.
'Als er wat verandert, dan gaan er ook dingen mis. We hebben daar veel van geleerd,' zegt Vincent Wanschers. 'We zijn niet de eerste school die met deze methode begint. We zijn niet meer de school die aan het pionieren is. We kunnen leren van de voorgaande drie jaar. Ik denk dat dat heel goed is.'

Verantwoordelijkheid

Wanschers verwachting is dat deze methode de kinderen klaarstoomt voor de toekomst. 'Ik denk dat we vooral gaan zien dat dit kinderen worden die zelfstandiger en bewuster zijn van wat ze aan het leren zijn, want we geven ze verantwoordelijkheid daarvoor. Daarnaast moeten ze zelf de dingen leren. Ze moeten ook aan het eind hun Citotoets doen. Ze moeten ook dezelfde doelen halen. Maar de manier waarop en hun eigen keuzes daarin, daar worden ze sterker van. Daar geloof ik echt in.'