Instellingen

Voorlopig geen nieuwe gaswinningslocatie in Maasland

De Gasunie transporteert aardgas door een leidingsysteem in Nederland dat 11.000 kilometer lang is.
De Gasunie transporteert aardgas door een leidingsysteem in Nederland dat 11.000 kilometer lang is. © ANP
MAASLAND - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft het plan om langs de A20 in Maasland een nieuwe gaswinningslocatie aan te leggen voor onbepaalde tijd uitgesteld. Als reden geeft de NAM de blijvend lage gasprijs op.
Het gaat om een heel klein gasveld, zegt Eilard Hoogerduijn Strating, projectmanager van NAM, in een persbericht. 'Omdat we zowel een locatie als een pijpleiding moeten aanleggen en de gasprijs nog steeds erg laag is, is het project momenteel economisch niet haalbaar. De kans blijft aanwezig dat het project in de toekomst weer opgepakt wordt.'
Vooruitlopend op de boring hadden de gemeente Midden-Delfland en het Hoogheemraadschap Delfland het bedrijf Royal Haskoning opdracht gegeven een bodemdalingsonderzoek te doen. Daaruit is gebleken dat de bodem over een periode van 10 tot 15 jaar tussen de nul en zes centimeter zou kunnen dalen. Dat komt dan bovenop de natuurlijke bodemdaling in Midden-Delfland van één centimeter per jaar.

Wederzijds begrip

Alle betrokken partijen zijn het eens geworden over de methodiek die toegepast kan worden om de mogelijke gevolgen van gaswinning op het waterpeil in kaart te brengen en hoe daarmee om kan worden gegaan. Hoogerduijn Strating: 'Het heeft gezorgd voor wederzijds begrip. De uitkomst van het onderzoek is dan ook niet de reden voor het staken van het project.'
In Zuid-Holland heeft de NAM tientallen gaswinningslocaties. In Midden-Delfland wordt al sinds 1972 gas gewonnen uit de diepe ondergrond. Het gaat om kleine gasvelden, aldus de NAM. 'Deze kleine velden zijn honderden tot duizenden keren kleiner dan het Groningen-gasveld. De kans dat een klein veld een aardbeving veroorzaakt is mede daarom zeer klein.'

Monster en Maasdijk

Eerder deze maand bepaalde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat de NAM voor het einde van de maand mogelijk moet stoppen met de gaswinning in Monster en Maasdijk, omdat het bedrijf daar te veel gas uit de grond heeft gehaald. In Monster mag 85 miljoen kuub worden opgepompt en in Maasdijk 18 miljoen kuub. Maar in de praktijk is er veel meer gewonnen. In Monster nu al 125 miljoen kuub - dat is 47 procent meer dan is afgesproken. En in Maasdijk 75 miljoen, een overschrijding van bijna 320 procent.
Maar volgens het SodM lopen de omwonenden van de aardgaslocaties in Maasdijk en Monster geen acuut gevaar. In het noorden van het land hebben bewoners te maken met aardbevingen en alle gevolgen van dien. De velden in deze regio waar naar gas geboord wordt zijn veel kleiner dan in Groningen en dus zijn de risico's ook beperkter.