Haagse VVD botst met gemeenteraad over vluchtelingenopvang

DEN HAAG - De Haagse VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf is flink in botsing gekomen met de rest van de gemeenteraad over de opvang van vluchtelingen in de stad. Zowel coalitie- als oppositiepartijen verwijten de VVD dat de partij wel meewerkt aan de collegeafspraak om statushouders op te vangen maar tegelijkertijd veel kritiek heeft op de uitvoering ervan. 'Wat is uw echte verhaal?' vroeg D66-raadslid Hanneke van der Werf zich af.
Aanleiding zijn de vraagtekens die de VVD zet bij de rijkssubsidie die de gemeente Den Haag ontvangt voor het opvangen van
in de Haagse Binckhorst. De gemeente heeft subsidie gekregen voor deze opvang. Maar omdat de leefomstandigheden slecht waren, heeft de gemeente het
teruggeschroefd van vier naar twee personen per woning.  
De Graaf vindt daarom dat de gemeente niet meer voldoet aan de voorwaarden waaronder de subsidie is verleend, terwijl de gemeente wel het volledige subsidiebedrag heeft gekregen. 'Is dit met het ministerie afgestemd?,' vroeg de VVD'er zich af tijdens een commissievergadering van de Haagse gemeenteraad.

Gat in de begroting

De gemeenteraad viel over hem heen. 'Wat wil de VVD met deze twijfel bereiken?', reageerde PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. 'Wilt u het geld teruggeven aan het ministerie? Als u een gat wilt schieten in onze begroting, hoe wilt u dit dan dekken?'
Ook D66-raadslid Hanneke van der Werf was geagiteerd en wilde van de VVD weten hoe de partij een mogelijk gat in de begroting wil dekken. 'Als Den Haag moet bijspringen, hoe gaat de VVD dit financieel oplossen? De VVD zaait twijfel over de opvang van statushouders in de stad.'

'Ambassadeur van minister Blok'

Volgens De Graaf is daar geen sprake van. 'Ik stuur niet aan op het trekken van de portemonnee maar ik sta voor een financieel degelijk en transparant beleid.' Op de vraag van D66'er Van der Werf of hij ambassadeur is van minister Blok of van Den Haag reageerde de VVD-fractievoorzitter geïrriteerd. 'Dat vind ik een impertinente vraag. Ik ben ambassadeur van de Haagse belastingbetaler.'
De VVD'er kreeg ook kritiek van Groep de Mos en de PVV. 'De VVD werkt wel mee aan het opvangen van statushouders maar gaat vervolgens achteraf klagen,' stelde PVV-raadslid Willie Dille. 'Waarom heeft de VVD nooit een motie van de PVV tegen de opvang van statushouders gesteund?'
Daarop zei De Graaf dat de VVD voor vluchtelingenopvang is. 'Maar het liefst zo min mogelijk en de opvang die er is moet goed en vooral betaalbaar zijn.'

'Niets mis met subsidie'

Volgens wethouder Joris Wijsmuller (HSP) is er niets mis met de subsidie die de gemeente heeft gekregen voor de opvang op de Jupiterkade. 'We zorgen voor doorstroming van statushouders op de Jupiterkade naar zelfstandige woningen en de opvang daar blijft vijf jaar beschikbaar voor deze doelgroep. We voldoen daarmee aan de subsidieverordening en elke suggestie dat we dat niet doen werp ik verre van mij.'