Den Haag: nu geen extra maatregelen tegen aanslagen

© Politie Den Haag
DEN HAAG - De gemeente Den Haag komt nu niet direct met een groot extra pakket aan maatregelen om terroristische aanslagen te voorkomen. Hier zijn al voorzieningen getroffen. Bovendien is er 'permanent' aandacht voor, aldus een woordvoerder van de gemeente.
Vandaag werd bekend dat Rotterdam een groot aantal maatregelen gaat nemen om te voorkomen dat in het centrum met een auto een aanslag kan worden gepleegd op grote groepen mensen. Op diverse plekken in de stad komen obstakels.
In Den Haag werden in het verleden stappen gezet om aanslagen te voorkomen. Zo maakte toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen in de zomer van 2016 bekend dat rond de ministeries van Veiligheid en Justitie en het nieuwe complex van het Rijk aan de Rijnstraat in Den Haag – waarin onder meer Buitenlandse Zaken is gehuisvest – een zogenoemde 'beveiligingsring' is aangebracht. Die bestaat onder meer uit paaltjes die uit de grond komen op het moment dat er sprake is van een dreiging.

'Gesloten ring'

Op die manier wordt 'een gesloten ring' gevormd ‘om te voorkomen dat een gemotoriseerd voertuig in dit gebied kan komen of de gevels van de gebouwen kan bereiken’. Die ring werd aangelegd op advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en na overleg tussen gemeente, politie en betrokken ministeries.
Ook rond de gebouwen van de Tweede Kamer zijn maatregelen getroffen. 'Dit is een proces dat hier al lang loopt,' aldus de woordvoerder.

Bloembakken

Op dit moment zijn er geen concrete plannen om op grote schaal paaltjes of bloembakken te plaatsen om aanlagen tegen te gaan, aldus de woordvoerder van de gemeente. Maar hij voegt daaraan toe dat het stadhuis wel steeds in 'serieus in gesprek is' met bewoners en bedrijven als daar zorgen leven. Eventueel worden aan de hand van die gesprekken wel maatregelen getroffen.
Verder worden wel bij grote evenementen voorzieningen getroffen. Dat was bijvoorbeeld het geval tijdens Prinsjesdag, toen op doorgaande wegen zware vrachtwagens werden geplaatst om te voorkomen dat een auto op een menigte kon inrijden. 'Per locatie en evenement worden de veiligheid voortdurend gewogen, ook op basis van het dan actuele dreigingsbeeld. De bewoners van de stad kunnen rekenen op onze permanente aandacht hiervoor,' aldus de woordvoerder.

Spanning

Wel wijst hij erop dat er ook sprake is van een spanning tussen het leefbaar houden van de stad en de eventuele maatregelen. 'Dat is een voortdurend dilemma.'