Groep de Mos maakt zijn grootste donateur bekend: 6000 euro van John van Zweden

DEN HAAG - Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad heeft zijn grootste donateur openbaar gemaakt. Het gaat om John van Zweden van het Behangparadijs in Den Haag. Hij heeft dit jaar 6000 euro overgemaakt aan de partij. Het gaat om een lening. Dat staat in het financiële overzicht van de Vereniging Groep de Mos dat in het bezit is van Omroep West.
In het overzicht is te zien dat er iets meer dan honderd bedragen zijn overgemaakt sinds 1 januari 2017 tot en met 31 augustus 2017 aan de Vereniging Groep de Mos. Alleen de naam van John van Zweden maakt Groep de Mos bekend. De namen van andere donateurs, die minder grote bedragen hebben betaald, blijven onbekend.
'Wij voldoen hiermee aan de landelijke regel dat politieke partijen giften boven de 4500 euro openbaar moeten maken', legt Groep de Mos-raadslid en campagneleider Rachid Guernaoui uit. 'Als lokale partij hoeven wij dit niet te doen maar het is een geste om van de discussie over onze partijfinanciering af te zijn.'  

Groep de Mos onder vuur

Groep de Mos kwam begin van de zomer onder vuur te liggen. De SP, de PvdA en de Haagse Stadspartij verweten de partij 'clièntelisme' omdat Groep de Mos pleitte voor een nachtvergunning voor zalencentrum Opera, een van de sponsors van Groep de Mos. Partijleden kunnen hier korting krijgen.
De Mos ontkent dat er sprake is van belangenverstrengeling. 'Wij zijn open en transparant. Onze politieke sympathisanten zijn gewoon op onze site terug te vinden.'

35.489,81 euro

Uit het financiële overzicht blijkt dat op de rekening van de Vereniging Groep de Mos een totaalbedrag staat van 35.489,81 euro. 'Dat bedrag is opgebouwd sinds de verkiezingen in 2014', legt fractievoorzitter Richard de Mos uit. 'Het bestaat uit donaties maar ook uit geld van leden, dus contributie. Ook dragen raadsleden maandelijks 100 euro over aan de vereniging.'
Twee keer werd een bedrag van 2500 euro aan Groep de Mos geschonken en vier keer 1500 euro. Verder gaat het om bedragen die variëren van tien euro tot een paar honderd euro. Van Zweden geeft een lening die Groep de Mos via speciale acties gaat terugbetalen.