Instellingen

Onderzoek: 'Geen grote misstanden bij Haagse Hogeschool', wel gedoe over champagneflessen

Foto archief
Foto archief
DEN HAAG - Bij de Haagse Hogeschool zijn geen integriteitsschendingen geconstateerd. Dat laat de Raad van Toezicht weten, na onderzoek dat is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Omroep West ontving een paar weken geleden een anonieme brief, waarin werd gesproken over een 'verziekte bestuurs- en managementcultuur en belangenverstrengeling'.
De
sprak verder over 'het creëren van angst, intimidatie, vileine spelletjes, financiële ondoorzichtigheid en andere vormen van laakbaar handelen.' Die brief belandde ook bij de Raad van Toezicht, die daarop een onderzoek aankondigde naar de aantijgingen. Die blijken niet op feiten gebaseerd te zijn, concludeert
.
Voorzitter Michèle Blom zegt namens de Raad van Toezicht: 'Het is onze taak als toezichthouder om dergelijke signalen serieus te nemen, alhoewel het nu een anonieme brief betreft. Daarom hebben we alle verwijten snel door een onafhankelijk bureau laten onderzoeken. Het blijkt niet te kloppen. Wel heeft de Raad van Toezicht aandacht gevraagd bij het College van Bestuur voor een paar constateringen uit het onderzoek.'

Voor bijna 1900 euro aan champagne besteld

Opmerkelijk is wel dat Susana Menendez, die in de de dagelijkse leiding van de Haagse Hogeschool zit, een familielid aan een opdracht blijkt te hebben geholpen. Menendez, die lid is van het zogeheten College van Bestuur, heeft in december 2013 voorgesteld het bedrijf van een familielid van haar in te schakelen bij de aanschaf van kerstcadeaus. Het ging om flessen champagne.
Volgens het onderzoek zou hierbij geen sprake zijn geweest van een integriteitsschending. Menendez zelf noemt de gang van zaken achteraf 'niet verstandig'. De Raad van Toezicht is het daarmee eens. 'Overigens is de aankoop in de jaren daarna zonder medeweten van Menendez herhaald en ging het opgeteld om een totaalbedrag van 1865 euro', laat de Raad van Toezicht weten. De gang van zaken heeft verder geen gevolgen voor Menendez, zo laat een woordvoerder desgevraagd aan Omroep West weten.

Business Class

In hun anonieme brief schreven de klagers ook boos te zijn over het business class vliegen van het management en stafleden. Ze vinden het niet kunnen dat er dergelijke dure tickets werden geboekt, terwijl de school moet bezuinigen en onlangs zelfs een tijdelijke vacaturestop afkondigde.
De Raad van Toezicht zegt dat er hierbij geen regels zijn overtreden, maar noemt de regels over het gebruik van de business class tijdens dienstreizen 'onduidelijk'. De raad laat weten: 'Ofschoon er geen regels zijn overtreden, heeft de Raad van Toezicht verzocht de regels zodanig te verhelderen dat die maar voor één uitleg vatbaar zijn.'