Nieuws

Metropoolregio wil flink investeren in wegen en ov: Maak van Schenkviaduct een tunnel

Schenkviaduct in Den Haag
Schenkviaduct in Den Haag. © Google Streetview
DEN HAAG - Het Schenkviaduct in Den Haag moet worden vervangen door een tunnel. Ook dient het Westland beter te worden ontsloten, met een lightrailverbinding of snelle bus via een vrije baan.
Dat zijn enkele praktische voorstellen uit een onderzoek naar de bereikbaarheid van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Uit het rapport blijkt dat er tot 2028 nog fors wordt geïnvesteerd in onder meer bereikbaarheid. Daarna kunnen problemen optreden.
Als de economie flink blijft groeien en er verder niets wordt gedaan, ontstaan ‘structurele files, grote capaciteitsproblemen in het stedelijk openbaar vervoer en toename van de knelpunten op het spoor’, aldus het zogeheten MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag. Daarom is sprake van een 'zeer grote opgave om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de doorstroming op de weg op peil te houden'.

Fiets

Aan het rapport is twee jaar is gewerkt door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Provincie Zuid Holland, gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag. In het stuk worden voorstellen gedaan voor maatregelen op kortere en langere termijn. Als de steden blijven groeien in het huidige tempo, moet het openbaar vervoer worden verbeterd en moet ook de auto meer ruimte krijgen. Verder moeten de gebieden net buiten de stadscentra die uitbreiden, beter met de kernen worden verbonden. Bovendien wordt het gebruik van de fiets nog meer gestimuleerd.
In het rapport wordt nog eens bevestigd dat Den Haag de komende jaren voor een enorme opgave staat. De groei van de stad gaat door, met 4000 nieuwe inwoners per jaar. Daarom wordt rekening gehouden met de bouw van 50.000 woningen tot 2040. Daarbij gaat vooral aandacht uit naar het gebied dat tegenwoordig steeds vaker opduikt in bestuurlijke stukken: het Central Innovation District (CID). Dat is het deel van de stad tussen de drie stations: Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Hier moeten 18.500 nieuwe woningen komen.

Centrumring

Dat CID moet wel goed worden ontsloten. Het vervangen van het Schenkviaduct door een tunnel zou daarbij een rol kunnen spelen. Die tunnel zou rechtstreeks moeten aansluiten op de centrumring. 'Behalve dat de barrièrewerking van het viaduct wordt weggenomen bij een nieuwe verbinding halveert ook het autoverkeer op de Weteringkade en het Rijswijkseplein. Dit betekent ook een verlichting op het tramknelpunt tussen Den Haag CS en HS. Door een nieuwe verbinding wordt ook de robuustheid van het wegennetwerk vergroot, doordat er een directe uitwisseling mogelijk is tussen de Rotterdamsebaan en Utrechtsebaan', aldus het rapport.
Verder zijn de ambities voor railverbindingen enorm. Voor Den Haag geldt dan vooral dat het ov sneller door de stad moet gaan rijden. Daarvoor dienen wel belangrijke obstakels te worden verholpen. Ook in het rapport van de Metropoolregio wordt daarbij verlenging van de tramtunnel als een van de oplossingen gezien. Deze week werd duidelijk dat de gemeente Den Haag nu laat uitzoeken of dat haalbaar is.

Nieuwe stations

Op langere termijn zijn veel ingrijpender maatregelen nodig. Waarbij een groot aantal suggesties wordt gedaan. Nieuwe stations aan de spoorlijn Leiden-Dordrecht (Leiden Noord, Rijswijk-Zuid, Schiedam Kethel, Rotterdam Spangen en Rotterdam Stadionpark), een rechtstreekse raillijn van Leiden naar Den Haag Zuidwest, veel frequentere railverbindingen.
Ook leven er gedachten om een treinlijn door te trekken naar Scheveningen, de hele tramlijn naar de kust te voorzien van ongelijkvloerse kruisingen en een ov-tunnel onder Den Haag CS aan te leggen.

Tramlijn

De afgelopen tijd werd al een discussie gevoerd over een tramlijn in het Westland. De gemeente Westland noemde dat in mei van dit jaar 'niet realistisch'. Daarover wordt in het onderzoek een andere conclusie getrokken. Want volgens het stuk moet er toch een frequente en snelle verbinding komen (tram of een bus op een vrije baan) die aansluit op de RandstadRail in Den Haag en de Hoekse Lijn richting Rotterdam. Dat is ‘haalbaar’ is hij aansluit op onder meer de Horti Campus, stelt het rapport. En het moet ook al op korte termijn gebeuren.