VVD'er Jeannette Baljeu benoemd tot gedeputeerde Zuid-Holland

DEN HAAG - Jeannette Baljeu is verkozen tot gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. De VVD'er volgt partijgenoot Rogier van der Sande op, die dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland is geworden. Gedeputeerde Baljeu wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Organisatie, Bestuur & Transparante Overheid en Europa & Internationaal beleid.

Gedeputeerde Baljeu heeft de taak de financiën van de provincie weer op orde te krijgen. In de spaarpot van Zuid-Holland zit nog 650 miljoen euro. Het is geld dat blijft liggen omdat bij projecten grote vertragingen zijn opgelopen. Ook heeft de provincie probleem met realistisch begroten, waardoor er dit jaar nog eens 35 miljoen overbleef.

Baljeu belooft op financieel gebied beterschap. 'Het is van belang dat we hetgeen wat willen ook echt doen', aldus de kersverse gedeputeerde. Ron Hillebrand van de PvdA noemt dit de belangrijkste taak van Baljeu. Hij zegt hierover: 'Zorg dat het geld niet alleen op de bank komt, maar dat het ook wordt uitgegeven.'

Toekomst gemeenten

Hillebrand noemt als tweede belangrijke taak het bestuurlijke dossier en dan met name de toekomst van de gemeenten in Zuid-Holland. 'Het gaat om de slagkracht van de gemeenten,' vertelt hij. Er zijn nogal wat regio's waar forse discussies lopen, dus ook daar zullen wij goed kijken naar haar prestaties.' De PvdA'er doelt hierbij op ontwikkelingen rondom schaalvergroting en herindelingen van gemeenten.

Dit gebeurt momenteel al in de Hoeksche Waard en in Noordwijk. Ook in de Leidse regio en in Wassenaar is de discussie gaande. Het zijn vooral kleine gemeenten die hiermee te maken krijgen. Dit leidt nog al eens tot een hoop verzet, maar volgens Baljeu is dit niet nodig. 'Het is van belang dat gemeenten zichzelf afvragen of ze wel krachtig genoeg zijn. Wij kijken daar als provincie natuurlijk wel een beetje in mee.'

Van lokaal naar provinciaal

Baljeu was tot voor kort algemeen directeur van SBRCURnet. Dit is een kennisinstelling in de bouw. Daarvoor was ze 7 jaar voor de VVD wethouder in Rotterdam. Daarnaast was zij onder meer vicevoorzitter van het hoofdbestuur van de VVD, voorzitter van de Taskforce OV-studentenkaart Beter Benutten en bestuurslid van de DCMR (Milieudienst Rijnmond).
Deel dit artikel: