Verkiezingsprogramma: Haagse VVD wil N44 in tunnel en omvormen tot echte ‘Amsterdamsebaan’

VVD-lijsttrekker Revis.
VVD-lijsttrekker Revis. © Archief
DEN HAAG - De N44 van Wassenaar naar Den Haag moet zoveel mogelijk worden ondertunneld. Zo kan verkeer beter doorstromen en ontstaat ruimte voor groen en woningen. Op deze manier krijgt Den Haag na een Utrechtsebaan en Rotterdamsebaan, ook een echte ‘Amsterdamsebaan’. Ook moet er een tram of metrolijn van Rotterdam The Hague Airport naar de kust worden aangelegd.
Dat zijn twee van de maatregelen waarmee de Haagse VVD de bereikbaarheid van de stad sterk wil verbeteren. De voorstellen staan in het verkiezingsprogramma van de liberalen dat maandag wordt gepresenteerd. Omroep West zag het programma al in.
Bereikbaarheid van Den Haag is een van de speerpunten van de partij, blijkt uit het programma dat de naam ‘Den Haag nog mooier!’ draagt. De liberalen wijzen erop dat de stad de komende jaren fors groeit en dat als er niets gebeurt, Den Haag dichtslibt. Daarom moet er ook veel meer vervoer op maat komen. Nu rijden er soms nog grote, lege bussen door de stad. De VVD denkt dat vervoer op afroep een effectieve maatregel kan zijn. Daarvoor zouden dan kleinere bussen moeten worden ingezet.

Meer garages

Een ander punt is dat de liberalen ook constateren dat veel auto’s stil staan, die moeten zoveel mogelijk onder de grond. De VVD pleit daarom in het programma voor de bouw van meer garages.
Om Den Haag aantrekkelijk te houden als woonstad, is er ook veel aandacht voor groen in het verkiezingsprogramma. En voor water. De grachten moeten beter worden benut. Als attractie, maar eveneens voor vervoer. Om dat mogelijk te maken, moeten wel sommige bruggen worden verhoogd. Dat kan worden gecombineerd met noodzakelijke reparaties, is het idee.

'Afvalhufters'

Veiligheid is een traditioneel speerpunt van de VVD. Ook nu weer. Een van de in het oog springende punten is dat camera’s mogen worden ingezet om 'afvalhufters' op te sporen, mensen die vuil naast ondergrondse containers zetten.
De VVD wil geen asielzoekerscentrum in Den Haag, meldt het programma. Daar staat tegenover dat de partij in de toekomst statushouders beter wil begeleiden. Die moeten snel een taalcursus krijgen en worden begeleid naar een baan. Zo wordt voorkomen dat deze mensen soms jaren aan de zijlijn moeten staan.

Zuiderstrandtheater

De partij waarvan de huidige wethouder Boudewijn Revis tot lijsttrekker werd gekozen, mengt zich ook in de discussie over de toekomst van het Zuiderstrandtheater. In ieder geval moet er een onderzoek komen naar de mogelijkheden om het te behouden. Het programma spreekt nog geen mening uit of het moet blijven of niet.
Citymarketing dient nieuw leven te worden ingeblazen. Het ‘foeilelijke en nauwelijks leesbare‘ logo of woordmerk dat anderhalf jaar geleden werd ingevoerd om de ‘vlieger’ van Anton Corbijn te vervangen, kan wat de liberalen betreft weer in de prullenbak. Er moet een nieuw beeldmerk komen met de kleuren groen en geel erin.

Meer bezoekers

Het idee is ook dat de stad veel meer bezoekers kan trekken. Amsterdam telt dertien bezoekers per inwoner per jaar, Rotterdam tien en Den Haag ‘slechts’ negen. Dat kan beter, is het idee. Bijvoorbeeld door het Gemeentemuseum een nieuwe naam te geven. Er wordt gespeeld met de gedachte om dat om te dopen in ‘Mondriaan Museum’, omdat dat beter is uit te leggen aan buitenlandse bezoekers. Verder wil de partij meer geld voor cultuur en evenementen.
Net als Amsterdam moet Den Haag afspraken gaan maken met Airbnb en soortgelijke bedrijven over het afdragen van toeristenbelasting. Het programma: ‘In Amsterdam levert het de gemeente miljoenen per jaar op. Het is belachelijke dat de huidige wethouder van financiën een dergelijke afspraak nog niet heeft gemaakt.’

Meeuwenoverlast

Andere opmerkelijke punten zijn dat de VVD een nieuw offensief wil tegen meeuwenoverlast. Veel mensen ergeren zich enorm aan de troep en het geluid die de dieren veroorzaken. Daarom moeten er nog weer veel meer ondergrondse afvalcontainers bij komen. Ook moeten gele vuilniszakken de norm worden. Nu worden die nog gratis uitgedeeld in het broedseizoen. De liberalen willen ze eventueel zelfs verplicht stellen. Een andere optie is het ’s nachts ophalen van huisvuil, zoals in sommige zuidelijke landen gebeurt.
En: ‘Wanneer Nederland het Eurovisie Songfestival wint, stelt Den Haag zich direct kandidaat om het jaar daarop gaststad te zijn van het festival (net als in 1976 en 1980).’

Bovenaf

Het verkiezingsprogramma van de VVD werd geschreven door oud-wethouder Frits Huffnagel. Hij sprak daarvoor met veel mensen, instellingen en organisaties. Het is daarmee geen programma ‘van bovenaf’, wordt benadrukt door de liberalen.