Geen islamitische middelbare school in Den Haag

ANP
Schoolboeken
DEN HAAG - Den Haag krijgt voorlopig geen nieuwe islamitisch-hindoeïstische school. Sander Dekker (staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft terecht geweigerd een nieuwe Haagse middelbare school van de stichting De Ozonlaag te bekostigen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State woensdag.
Stichting De Ozonlaag wilde een
voor mavo, havo en vwo op islamitische en hindoeïstische grondslag vestigen in de Schilderswijk. In eerste instantie werd de aanvraag voor havo afgewezen. Deze werd
door het ministerie, 'omdat voor deze schoolsoort de aanvraag niet voldoet aan de stichtingsnorm van 244 leerlingen'. Een aantal maanden later weigerde Dekker de totale bekostiging van de school.
De huidige wetgeving bepaalt dat een aanvraag om een school te mogen stichten alleen mag worden beoordeeld op basis van hoeveel leerlingen naar de school zullen gaan. Stichting De Ozonlaag verwachtte zo'n 3.000 tot 5.000 leerlingen onderwijs te kunnen bieden.

Geen optelsom

De Raad van State concludeert dat er niet zomaar een optelsom gemaakt kan worden van potentiële islamitische én hindoeïstische leerlingen. Met het wegstrepen van deze optelsom heeft de stichting niet bewezen dat ze voldoende leerlingen voor de nieuwe school konden krijgen.
Volgens de Raad van State bleek er geen draagvlak voor de nieuwe school te zijn binnen zowel de islamitische als de hindoeïstische gemeenschap. De Hindoeraad Nederland en de Vereniging Islamitische Schoolbesturen Organisatie hebben zich kritisch uitgelaten over de nieuwe scholengemeenschap. Zij wezen op de fundamentele verschillen tussen de islamitische en hindoeïstische richting.