Haagse PvdA: verplicht aantal vrouwen en migranten op stadhuis

Martijn Balster. | Foto gemeente Den Haag
Martijn Balster. | Foto gemeente Den Haag
DEN HAAG - Als het aan de PvdA in Den Haag ligt komt er een quotum voor vrouwen en migranten op het Haagse stadhuis. Veertig procent van de topposities in de gemeente moet door een vrouw worden bekleed en veertig procent van de nieuwe topfuncties of functies in het middenkader door mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Dat staat in het conceptverkiezingsprogramma van de PvdA.
Volgens de partij is er op de arbeidsmarkt nog altijd sprake van discriminatie. 'Je culturele achtergrond, sekse en leeftijd zijn helaas nog steeds bepalend voor de kans is dat je een baan vindt,' staat in het verkiezingsprogramma. 'Zolang dat het geval is, blijft de gemeente Den Haag het succesvol
doorzetten, blijven we investeren in de emancipatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en zijn we voor quota in topposities.'
Daarnaast wil de partij discriminatie bij de politie tegengaan door het instellen van burgercomités die het optreden van de politie gaan beoordelen. 'Daar waar het vertrouwen in de politie laag is stellen we burgercomités in waarin politie en mensen uit de wijk met elkaar aan de hand van concrete cases het politieoptreden bespreken en hiervan proberen te leren.' Ook moeten er bodycams komen voor agenten en digitale stopformulieren waarop politieagenten melden waarom ze iemand staande hebben gehouden.

Genderneutraal

De PvdA vindt dat Den Haag 'genderneutraal' moet gaan communiceren, dus bijvoorbeeld bij officiële brieven niet meer met de aanhef 'meneer of mevrouw'. Den Haag schrapte eerder al de verplichte geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren. Maar de PvdA vindt dat de stad nog verder moet gaan. Iedereen moet zich aangesproken voelen bij communicatie door de gemeente, vindt de PvdA. 'De gemeente gaat haar communicatie aan de inwoners van Den Haag daar op richten.'
Om mensen die moeite hebben om een baan te vinden te helpen, komen er tweeduizend gesubsidieerde banen bij. 'Deze STiP-banen vullen volgens de partij een gat in sectoren waar nu werk blijft liggen. Denk aan extra hulp op scholen in de vorm van conciërges, in de zorg of als medewerker op sportvelden. Bestaand werk verdwijnt niet door de komst van STiP-banen.'

Gemeentelijk volkshuisvestingsbedrijf

De partij trekt 1 miljard euro uit voor zestienduizend betaalbare woningen en woningverbeteringen. 'Een aanzienlijk deel daarvan wordt gebouwd door een nieuw op te richten gemeentelijk volkshuisvestingsbedrijf. Dat zorgt ervoor dat er voldoende woningen zijn voor mensen met een lager of middeninkomen. Het gaat om mensen die al jaren op de wachtlijst staan, mensen die opeens werkloos worden of door een scheiding moeten verhuizen, Haagse statushouders, ouderen en studenten.'
'In dit verkiezingsprogramma doen we voorstellen waarmee we de stad nog mooier maken voor iedereen en we de verschillen verkleinen,' schrijft PvdA-lijsttrekker Martijn Balster. 'Dat doen we niet alleen, maar met z'n allen.' De leden moeten het verkiezingsprogramma nog goedkeuren. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart volgend jaar.