Instellingen

Reuzenpanty moet vervuiling van water voorkomen in Monster

© Thierry Schut
MONSTER - In de gemeente Westland is een reuzenpanty ingezet om vervuiling van een vijver in Monster te voorkomen. De 'vuilfuik' is een filter in de vorm van een grote panty die aan de rand van een riooloverstort hangt en zo het vuil opvangt dat niet in een vijver thuishoort, zoals tampons en maandverband.
De vuilfuik is donderdag op een riooloverstort gezet op de kruising van de Rubenslaan met de Molenstraat. De panty is een moderne manier om de waterkwaliteit van vijvers te verbeteren. Als het riool overloopt, dan loopt het water over via de vuilfuik. Het kan doorstromen naar het oppervlaktewater, maar de vaste rioolresten blijven achter in de reuzenpanty. Dit voorkomt stankvorming en vervuiling van het oppervlaktewater.
Een aantal gemeenten in Nederland heeft de reuzenpanty al ingezet, maar de vuilfuik in Monster is de eerste in Westland. Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente gaan de werking van de vuilfuik de komende tijd goed in de gaten houden.