Oplossing afvalprobleem Haagse Markt: meer toezicht en handhaving

Foto D66 Den Haag
Foto D66 Den Haag
DEN HAAG - De gemeente Den Haag maakt werk van het afvalprobleem rondom de Haagse Markt. Het college van burgemeester en wethouders zegt in een reactie op raadsvragen van D66 dat toezicht en handhaving is geïntensiveerd. Marktkooplieden zouden regelmatig afvalcontainers gebruiken om vuilnis in te dumpen.
Buurtbewoners kunnen vaak hun afval niet kwijt, omdat de ondergrondse containers verstopt zijn. Dat probleem speelt volgens D66 met name in de Langnekstraat, op de hoek met de Herman Costerstraat.
Het stadsbestuur meldt dat handhavers vaker actief controleren op afvaldumping rondom de Haagse Markt. Wanneer zij een overtreding constateren, wordt een boete opgelegd. Ook houdt de gemeente beter in de gaten of marktondernemers een afvalcontract hebben voor het afvoeren van vuilnis.

'Adequate maatregelen'

'De gemeente neemt gelukkig adequate maatregelen om het probleem op te lossen. Het levert hopelijk een schonere buurt op en een schoner aanblik op de markt', aldus Robert van Asten, fractievoorzitter van D66.
Daarnaast komt Den Haag met een campagne om bewoners erop te wijzen dat er geen volle vuilniszakken geplaatst mogen worden bij volle afvalcontainers. In de wijk wordt een bewonersbrief huis-aan-huis verspreid.