De Mos slaat alarm: 'Haagse ministeries kunnen instorten'

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie
De ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie
DEN HAAG - In Den Haag staan twee gebouwen die het risico lopen om net als de parkeergarage bij Eindhoven Airport, in te storten. Dat zegt Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad. Volgens de partij zijn de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken met dezelfde techniek gebouwd als die van de parkeergarage.
In mei stortte de parkeergarage in Eindhoven in. Er vielen geen slachtoffers omdat het een gebouw in aanbouw was en er dus niemand in de garage aanwezig was. Het gebeurde op een zaterdag en daarom waren er ook geen mensen aan het werk.
Uit een onderzoek dat deze week is gepresenteerd blijkt dat het instorten het gevolg is van een technische fout. Bij de bouw van de garage is gebruik gemaakt van voorgefabriceerde betonvloeren die niet goed op elkaar aansloten. Door de hoge temperatuur van die dag bezweek de constructie.

Rampgebouwen

'Naar nu blijkt staan er ook in Den Haag twee potentiële rampgebouwen',  zegt Groep de Mos raadslid Arjen Dubbelaar. Hij wijst naar de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken. Op de kennissite van Bubbledeck staat dat bij deze gebouwen gebruik is gemaakt van zogenoemde lichte betonvloeren. Dat is volgens Groep de Mos dezelfde techniek als bij de parkeergarage in Eindhoven.
Groep de Mos wil dat het stadsbestuur de ministeries onderzoekt om te kijken of ze veilig zijn. Dubbelaar: 'Daarnaast wil ik weten of Den Haag meer gebouwen kent die zijn gebouwd met lichte betonvloeren en hoe bekeken gaat worden welke eventuele risico's aan deze gebouwen kleven.'

Ministeries niet per definitie onveilig

Woordvoerder Frank Wassenaar van het Rijksvastgoedbedrijf laat weten dat de bewuste ministeries inderdaad met dezelfde techniek zijn gebouwd als de parkeergarage in Eindhoven. Toch hoeft dit volgens Wassenaar niet te betekenen dat er ook daadwerkelijk een veiligheidsprobleem is.
Wassenaar: ‘Bij de garage in Eindhoven ging het om een combinatie van factoren waardoor het mis is gegaan. Zo is daar ook een bouwfout gemaakt. Dat bij de ministeries dezelfde constructie is gebruikt, wil nog niet zeggen dat het gebouw onveilig is.’

Niet onveilig, wel inspecties

Op verzoek van minister Plasterk hebben gemeenten, waaronder Den Haag, een inventarisatie gemaakt van gebouwen die met dezelfde techniek zijn gebouwd als de parkeergarage bij Eindhoven Airport.
Wassenaar: ‘Aan de hand van de inventarisatie en bouwtekeningen wordt gekeken of er reden tot twijfel over de constructie is. Zo nodig worden er inspecties uitgevoerd aan gebouwen waaraan wordt getwijfeld.’