Instellingen

Tussenstand Meldpunt Lerarentekort: 37% van de scholen stuurt klassen weleens naar huis

Een kleuterklas
Een kleuterklas © ANP
DEN HAAG - Een derde van de docenten en schoolbestuurders die gereageerd heeft op het Meldpunt Lerarentekort stuurt klassen weleens naar huis omdat er geen leraar is. 'Bijna iedere klas, een keer per jaar', zegt een van de docenten op het Meldpunt.
Omroep West heeft een Meldpunt Lerarentekort geopend in aanloop naar de grote onderwijsstaking op donderdag 5 oktober.
Basisscholen in heel Nederland sluiten die dag de deuren om naar het Haagse Zuiderpark te komen. De basisschoolleraren willen een hoger salaris en een lagere werkdruk.

Klassen naar huis sturen

Op ons Meldpunt hebben tot nu toe een kleine 120 ouders, leraren en schoolbestuurders gereageerd. Van de 78 docenten geven 29 (37%) aan dat zij klassen weleens naar huis sturen omdat er geen leraar is, door bijvoorbeeld ziekte.
De meesten hiervan, 24, zeggen dat dit een keer per jaar gebeurt, elf moeten dit elke maand een keer doen en 1 geeft aan wekelijks klassen naar huis te moeten sturen.

Kinderen thuishouden

Bij de toelichting schrijft een leraar: 'Vorig schooljaar zijn de ouders van de drie groepen 1 en 2 gevraagd hun kinderen thuis te houden, de kinderen die wel kwamen zijn over de overige groepen in de school verdeeld.' Een ander: 'Kinderen die niet leerplichtig zijn wordt weleens gevraagd thuis te blijven bij ziekte in de kleuterklas.'
Ouders hebben minder te maken gehad met naar huis gestuurde klassen. Van de veertig ouders die hebben gereageerd, zeggen zeven (17,5%) dat de klas van hun kind weleens naar huis is gestuurd. Ruim 82 procent heeft daar nog nooit mee te maken gehad.
De onderstaande vragenlijst is bedoeld voor ouders. Ben je leraar of schoolbestuurder? Vul dan hier de vragenlijst in!
Doet onderstaande vragenlijst voor ouders op de app het niet? Vul deze dan hier in.