Instellingen

Chique 'Fred' gaat op de schop om winkelen nog aantrekkelijker te maken

DEN HAAG - De Frederik Hendriklaan in Den Haag gaat op de schop. De riolering moet worden aangepakt en volgens goed Haags gebruik wordt die gelegenheid aangegrepen om de chique winkelstraat ook opnieuw in te richten. Er komen meer bomen en terrassen, de verkeersveiligheid wordt vergroot en er komt meer plaats om de fiets te parkeren.
Uit de plannen die wethouder Boudewijn Revis (VVD) vandaag aan de gemeenteraad heeft gestuurd, blijkt ook dat de Aert van de Goesstraat, Frederik Hendriklaan en Willem de Zwijgerlaan worden ingericht als 30 kilometerzone. Dit om straks te voorkomen dat auto's erdoorheen razen.
Ook wil de gemeente ervoor zorgen dat de weg bij kruisingen veiliger wordt om over te steken. Verder moet dit deel van het Statenkwartier beter herkenbaar worden als één winkelgebied. Als het aan Revis ligt, sneuvelen er zo min mogelijk parkeerplaatsen. Want er is nu al weinig plek, vooral tijdens winkeltijden.

'Rommeling beeld'

Volgens de wethouder kan er nog veel verbeteren. 'De huidige inrichting geeft een rommelig beeld waarbij er diverse obstakels het wandelgebied interrumperen en het fietsparkeren niet geordend is geregeld. Over het algemeen zorgt dit voor weinig verblijfskwaliteit en versterkt dit het gevoel van een matige verkeersveiligheid', staat in een nota voor de gemeenteraad.
Dat moet anders, vandaar de ingrepen. De rijbaan wordt bijvoorbeeld versmald naar 6,5 meter. Zo ontstaat er meer ruimte voor voetgangers en fietser. Om ervoor te zorgen dat je er lekker kan winkelen, wordt het trottoir vrij gemaakt van hindernissen. Luifels en windschermen moeten weg. Langs de gevels van de winkel ontstaat zo een 'obstakelvrije zone', die herkenbaar is aan andere klinkers.
Een toekomstige winkelstraat moet ruimte bieden om elkaar te ontmoeten en om te verblijven
Boudewijn Revis – Wethouder

Bij de herinrichting komen er ook nieuwe bankjes en prullenbakken. Dat is het standaard type straatmeubilair. Maar in dit gebied krijgt het een 'herkenbare twist', stelt Revis. 'Het voorstel is het meubilair te coaten met een chique donkere coating die zorgt voor één heldere kleur die typisch is voor dit winkelgebied. Dit geldt voor de boomroosters en afvalbakken.'
Een nieuwe inrichting moet ervoor zorgen dat de 'Fred' ook in de komende jaren aantrekkelijk blijft. Want, schrijft de wethouder letterlijk aan de gemeenteraad: 'Verblijven in het winkelgebied zal meer en meer gewenst zijn. Het gaat om Kwali-Tijd, een toekomstige winkelstraat moet ruimte bieden om elkaar te ontmoeten en om te verblijven.'

Bus

De herinrichting heeft wel gevolgen voor bus 21. Die rijdt nu nog via de Prins Mauritslaan, Eisenhowerlaan, Willem de Zwijgerlaan, Frederik Hendriklaan en Aert van der Goesstraat.
Hij gaat straks via Prins Mauritslaan, Frederik Hendriklaan, Statenlaan, Stadhouderslaan en Cornelis de Wittlaan rijden. Daardoor blijft het gebied goed bereikbaar, maar rijdt hij niet meer via het deel dat wordt heringericht. De keerzijde is echter dat de bus niet meer langs World Forum rijdt.

Meepraten

De herinrichting van de straten kost in totaal tien miljoen euro. Mensen die willen meepraten over de plannen, kunnen dat doen tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdag 17 oktober. Als alles goed gaat, zijn de straten in december 2020 helemaal klaar.