Wethouder De Bruijn over blokkade aandelenverkoop Eneco: ‘De Haagse raad zet zichzelf buitenspel’

DEN HAAG - Wethouder Tom de Bruijn (D66) van Den Haag vindt het 'buitengewoon jammer en onverstandig' dat de Haagse gemeenteraad zich gekeerd heeft tegen de verkoop van de gemeentelijke aandelen in Eneco. De Bruijn had voorgesteld om te starten met het afbouwen van de aandelen maar dat voorstel kreeg dus te weinig steun. 'De raad heeft zichzelf buitenspel gezet,' zei De Bruijn.
Het voorstel van De Bruijn werd donderdagnacht met 24 stemmen tegen en 18 voor
. De Bruijn had willen starten met de verkoop omdat er geen
meer is om de aandelen te houden, sinds het energiebedrijf begin dit jaar is gesplitst. Daardoor is Eneco een commercieel bedrijf geworden. De aandelenverkoop zou Den Haag
op kunnen leveren.
Maar een meerderheid van de gemeenteraad wil de aandelen behouden om zo invloed te houden op de duurzame bedrijfsstrategie van Eneco en de werkgelegenheid. 'Van privatiseringsdrift krijgen we alleen maar privatiseringsverdriet,' stelde Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. En ook raadslid van de Haagse Stadspartij, Joeri Oudshoorn stemde tegen de verkoop. 'We zaten in een tunnel waarbij het alleen maar ging om de hoogste opbrengst,' zei hij.

Jammer en onverstandig

Wethouder De Bruijn is niet blij met het besluit van de gemeenteraad. 'Ik vind het buitengewoon jammer en onverstandig,' zei De Bruijn. 'Den Haag heeft zichzelf buitenspel gezet in het verkoopproces dat gewoon doorgaat met de gemeenten die wel willen verkopen. Er is afgesproken dat er een commissie komt met alle verkopende aandeelhouders. In die commissie zitten wij nu dus niet.'
Volgens De Bruijn hebben veel partijen zich laten leiden door emoties. 'Men heeft de indruk gewekt dat Eneco zomaar aan bijvoorbeeld Gazprom verkocht zou kunnen worden. Als de raad mijn voorstel had aangenomen, dan had ik hier juist invloed op kunnen uitoefenen. Nu heb ik geen invloed meer op het verkoopproces.'

Belangen borgen

De Bruijn kan zich de bezwaren van de tegenstanders wel voorstellen. 'Maar het was juist mijn inzet om al die belangen te borgen bij de andere aandeelhouders. Die mogelijkheid heb ik nu dus niet meer.'
Toch gaat de wethouder door met het verdedigen van de Haagse belangen. De Bruijn: 'Ik ga direct contact opnemen met mijn collega's in de gemeenten die wel willen verkopen of daar binnenkort toe besluiten en ik zal de belangen van Den Haag goed voor het voetlicht brengen. Ik ga er geen gras over laten groeien.'