'ROC Leiden gelooft zelf niet in rechtszaak tegen oud-bestuurders'

LEIDEN - ROC Leiden gelooft niet in de rechtszaak tegen oud-bestuurders van de onderwijsinstelling. Die indruk heeft voormalig toezichthouder Tjeerd van Rij, die zelf persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor het financiële debacle bij ROC Leiden. De inmiddels al anderhalf jaar lopende zaak is een 'last op zijn schouders', maar Van Rij heeft volop vertrouwen in een goede afloop voor hem en zijn voormalig medetoezichthouders. 'Ons valt niets te verwijten.'

In ruim anderhalf jaar tijd zijn er tijdens de civiele procedure meerdere schriftelijke rondes geweest. Daarin hebben de oud-bestuurders onder meer gereageerd op de dagvaarding van ROC Leiden. Van Rij – toezichthouder in de periode 2001-2009 – vindt dat de zaak erg lang duurt. 'ROC Leiden heeft een half jaar over de dagvaarding gedaan. Het lijkt erop dat de school niet echt in de zaak gelooft en alleen maar een rondje om de kerk maakt om de minister te plezieren.' Ook een andere betrokkene vindt dat de mbo-instelling tijdens de procedure een 'ongeïnspireerde' indruk maakt.

In december 2015 concludeerde een onderzoekscommissie onder leiding van Pauline Meurs dat het bestuur van ROC Leiden bij de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen 'onverantwoord en verwijtbaar' heeft gehandeld. De commissie concludeerde ook dat bestuursleden uit de periode 2001 -2011 mogelijk persoonlijk aansprakelijk zijn voor het debacle bij ROC Leiden, dat sinds een fusie met het ID College 'mboRijnland' heet.

40 miljoen euro

De dure nieuwe gebouwen bij de stations Leiden Centraal (2013) en Lammenschans (2011) leidden bijna tot de ondergang van de mbo-instelling. ROC Leiden werd ruim twee jaar geleden gered door een financiële bijdrage van 40 miljoen euro, opgebracht door alle andere mbo-scholen samen.

Minister Bussemaker (PvdA) van Onderwijs wilde dat ROC Leiden op basis van het rapport van de commissie-Meurs zou onderzoeken of de voormalig bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de geleden schade. In februari 2016 werd bekend dat de mbo-instelling daar gehoor aan geeft. ROC Leiden heeft voormalig collegevoorzitter Jacques van Gaal, collegelid Marieke Jas en dertien oud-toezichthouders gedaagd, onder wie de voormalige Leidse wethouder Tjeerd van Rij. De mbo-instelling eist 40 miljoen euro van de oud-bestuurders.

Rechtszaak verplaatst

De zaak dient bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht. Aanvankelijk zou de zaak in Den Haag dienen, maar omdat Van Rij daar rechter is, werd de zaak doorverwezen naar Rotterdam. Maar ook bij die rechtbank bleek er sprake van mogelijke belangenverstrengeling. Er is nog geen zitting geweest en het is de vraag of die er komt. De uitspraak in de zaak staat gepland op 25 oktober, al volgt er mogelijk uitstel. Ook is het mogelijk dat er een tussenvonnis komt en dat de zaak daarna verder gaat.  

Van Rij verwacht dat de procedure met een sisser afloopt, ook voor oud-collegeleden Van Gaal en Jas. 'In de tijd dat wij met de nieuwbouw bezig waren, deden we wat de minister wilde: mbo-instellingen moesten ondernemend zijn', zegt de oud-wethouder. 'Wij konden in 2008 niet voorzien dat er een grote financiële crisis zou ontstaan en vastgoed veel waarde zou verliezen. Daardoor waren de gebouwen in 2013 op papier veel minder waard en kwam ROC Leiden in grote financiële problemen.'

Risico's

Van Rij vindt dat hij tijdens zijn jaren als toezichthouder zelf één grote fout heeft gemaakt. 'Ik heb ermee ingestemd dat de terugkoopoptie van het Lammenschansgebouw werd omgezet in een terugkoopplicht. Ik realiseerde me toen niet dat het ROC daardoor in grote problemen zou komen. We hebben nooit bewust risico’s genomen, wij hebben altijd ons best gedaan.'

Daarom gaat Van Rij er vanuit dat hij niet persoonlijk aansprakelijk gesteld zal worden. Ondertussen kost de procedure wel heel veel geld. ‘ROC Leiden heeft een dure advocaat, wij hebben een dure advocaat en ook Van Gaal en Jas hebben een dure advocaat.’ Mocht Van Rij toch persoonlijk aansprakelijk gesteld worden dan draait de verzekering op voor de kosten. 'Sinds deze zaak van start ging zijn de premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen drie keer over de kop gegaan en durven schoolbestuurders nergens meer te beslissen over nieuwbouw. Dat vind ik misschien nog wel het ergste.'

Geen reactie mboRijnland

Een woordvoerder laat weten dat mboRijnland niet wil reageren zolang de zaak nog onder de rechter is.

LEES OOK: Juristen: 'Oud-bestuurders ROC Leiden ontspringen waarschijnlijk de dans'
Deel dit artikel: