Instellingen

Wijkvereniging boos op gemeente Leiden om dance-event Kaasmarkt

Archief
Archief © Discotheek
LEIDEN - Na het CDA in Leiden is nu ook de wijkvereniging Maredorp-De Camp boos over de gang van zaken rond de organisatie van het dance evenement Dak Af Jûh op de Kaasmarkt. De gemeente Leiden vroeg een extern bedrijf om daar op 2 oktober een dance-event te organiseren. 'De Kaasmarkt mag geen afvalputje voor evenementen worden', zegt woordvoerder Arthur Elias van de wijkvereniging.
Maandag stelde het CDA al 22 kritische vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het dance-event dat op het laatste nippertje op de Kaasmarkt werd georganiseerd. De dj's mochten voluit met hun geluid, want het was een evenement waarvoor de hoogste geluidscategorie gold. En met name dat laatste leidde tot veel overlast in de buurt, weet Elias.
'Dit heeft tot gevolg gehad dat een aantal omwonenden tijdens het evenement hun huis heeft moeten verlaten', zegt Elias. 'De door de gemeente aan deze personen toegezegde hotelbon van 100 euro bleek voor velen niet toereikend: hotels van deze categorie bleken in Leiden overvol.'

Markt zou maar één keer gebruikt worden

De wijkvereniging weigert voorlopig in gesprek te gaan met de gemeente en heeft ook bezwaar aangetekend tegen het afgeven van de vergunning voor het evenement. 'Daarmee willen we vooral een signaal afgeven', zegt Elias. 'Er is hier ambtelijk behoorlijk wat misgegaan en daar is de burgemeester voor verantwoordelijk.'
Het steekt Elias dat de gemeente aan de buurt heeft beloofd dat de Kaasmarkt maar één keer gebruikt zou worden voor een evenement - Leiden Culinair - en dat er dan toch nog evenement wordt georganiseerd middenin de woonwijk. De Garenmarkt kan tijdelijk niet gebruikt worden als evenementenplein omdat er een ondergrondse parkeergarage wordt gebouwd.

Overleg

De buurtvereniging gaat pas weer met de gemeente overleggen over het evenementenbeleid als wordt toegezegd dat gemaakte afspraken in de toekomst ook echt worden nagekomen.
Burgemeester Henri Lenferink laat weten nog steeds achter de beslissing te staan om het dance-event naar de Kaasmarkt te verplaatsen. 'Dat was in het belang van de veiligheid en de bezoekcijfers onderbouwen dat ook. Het is jammer dat de wijkvereniging de keus gemaakt heeft om het overleg met de gemeente op te schorten.'

In gesprek

Hij begrijpt de irritaties heel goed en denkt dat 'het juist dan belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven'. 'Ik ben altijd bereid om de gemaakte keuzes nader toe te lichten.'