Haagse wethouder kraakt nieuw vluchtelingenbeleid: ‘Het maakt vluchtelingen tweederangs burgers’

DEN HAAG - Het vluchtelingenbeleid van het nieuwe kabinet is de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens hem zorgt het beleid ervoor dat vluchtelingen met een verblijfstatus tweederangs burgers worden. Hij betwijfelt of hij dat beleid kan uitvoeren. 'Ik weiger mensen naar de rand van de samenleving te duwen', zegt hij.
In het regeerakkoord dat het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dinsdag hebben gepresenteerd staat dat vluchtelingen met een verblijfvergunning de eerste twee jaar geen recht meer hebben op zorgtoeslag, huurtoeslag en een bijstandsuitkering.

'Gemeenten innen de zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand gedurende de eerste twee jaar en de nieuwkomer ontvangt deze voorzieningen en begeleiding in natura met leefgeld', staat in het regeerakkoord. 'Na een toetsmoment kan een statushouder die zichzelf redt op de arbeidsmarkt, eventueel eerder uitstromen. Iemand die niet slaagt voor de toets, stroomt in principe nog niet uit.' De reden voor deze maatregel is dat het kabinet vindt dat teveel nieuwkomers, te lang aangewezen blijven op een bijstandsuitkering.

Niet dezelfde rechten

Wethouder Baldewsingh maakt zich grote zorgen over de ingeslagen weg van het kabinet. 'Statushouders krijgen op deze manier niet dezelfde rechten als u en ik', zegt hij. 'Nu mogen statushouders die in Nederland kunnen blijven zoals elke Nederlander een beroep doen op sociale voorzieningen. Maar dat mag nu dus niet meer. Zij worden op deze manier behandeld als tweederangs burgers, terwijl zij het recht hebben om hier te blijven. Ik vind dat het kabinet mij vraagt om onderscheid tussen mensen te maken.'

Hij betwijfelt of hij dit beleid kan uitvoeren. 'Als het beleid wordt, zoals ik het nu lees, dan vraagt de rijksoverheid mij om onderscheid te maken tussen burgers. Ik denk niet dat ik daartoe bereid ben.'