Bruggen tussen Leiden en Leiderdorp worden opgeknapt

LEIDEN - De provincie Zuid-Holland gaat in 2018 twee belangrijke bruggen over de Zijl opknappen. Het gaat om de monumentale Spanjaardsbrug en de Zijlbrug. Beide oeververbindingen zijn hoognodig aan groot onderhoud toe. Zo wordt bijvoorbeeld de slijtlaag van beide bruggen vervangen en krijgt de Spanjaardsbrug een verfbeurt.
De werkzaamheden leveren volgens de provincie hinder op voor zowel de scheepvaart als voor het fiets -en autoverkeer. Het werk aan de Zijlbrug wordt in fases uitgevoerd, zodat het verkeer de brug toch kan gebruiken. Die werkzaamheden worden vooral in de zomer uitgevoerd. Schepen die wat groter zijn moeten dan omvaren, omdat de brug niet omhoog kan.
De Spanjaardsbrug wordt pas na de 3 oktoberfeesten gerenoveerd. Daar is voor gekozen om op die manier de hinder voor pleziervaart en fietsers zoveel mogelijk te beperken. Auto's kunnen dan niet over de brug. Speciaal voor het vele fietsverkeer tussen Leiden en Leiderdorp wordt een noodbrug aangelegd.

Eind 2018

De verwachting is dat renovatie van de Spanjaardsbrug en het brugwachtershuisje eind 2018 is afgerond.