Instellingen

Haagse gemeenteraad steunt vernieuwen sporen tramlijn 1

© Maarten Brakema
DEN HAAG - De sporen van tramlijn 1 langs de Scheveningseweg in Den Haag worden vervangen. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad steunt de plannen daarvoor, bleek vandaag. De sporen moeten worden vervangen omdat ze verzakken. Als er niets gebeurt, mogen er uiteindelijk zelfs geen trams meer overheen rijden.
De werkzaamheden beginnen eind volgend jaar. Voor de operatie moeten meer dan honderd bomen worden gekapt. Maar de bedoeling is wel dat er voor elke gekapte boom, twee terug komen.
Een denktank met vertegenwoordigers van bewoners- en natuurorganisaties heeft zich de afgelopen maanden uitgebreid over de plannen voor de vernieuwing van de sporen gebogen. De club kwam uiteindelijk met een verdeeld advies. Zeven leden kozen voor een variant waarbij de sporen een meter opschuiven richting het bos. Zo ontstaat ruimte voor een nieuwe fundering van de tram en is er meer ruimte voor nieuwe bomen aan de kant van de weg.

Nieuwe fundering onder bestaande spoor

Een minderheid van de denktank ziet meer in een variant waarbij een nieuwe fundering onder het bestaande spoor wordt aangebracht. Daardoor zou er minder in de grond hoeven te worden 'geroerd' en zouden er minder bestaande bomen hoeven te worden gekapt.
Wethouder Tom de Bruijn (D66) koos uiteindelijk ook voor de variant met een helemaal nieuwe fundering. Dat leidt wel tot een flinke ingreep in het groen. Zeker 51 nog gezonde bomen wijken. Ook worden 69 kastanjes gekapt. Die kastanjebomen hoeven niet allemaal weg vanwege de werkzaamheden, maar een groot deel ervan is ziek.

Kastanjes

De verwachting is dat die binnen nu en tien jaar ook zullen sterven aan de bloedingsziekte. Enige hoop is er nog voor vijftien kastanjes in dit stukje van de stad. Die zijn om onbekende redenen nog niet ziek en wellicht kunnen die overleven. Deze bomen worden verplaatst. Nog eens 29 andere bomen worden verplant. Van dertig is nog niet zeker of ze kunnen blijven staan.
Vooral veel oppositiepartijen in de raad toonden zich vandaag kritisch over de plannen. Zij vinden dat de nieuwe variant niet goed genoeg is onderzocht en denken dat als die een kans krijgt veel meer bomen kunnen blijven staan. Raadslid Rachid Guernaoui van de Groep de Mos sprak zelfs van een massaslachting'  van bomen. Deze kap is voor ons onaanvaardbaar.'

Bomen redden

Arjen Kapteijns van GroenLinks verklaarde dat 'alles op alles' moet worden gezet om bomen te redden. En Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren voegde daaraan toe dat er een nieuw onderzoek moeten komen naar wat precies de kosten zijn van de variant en hoeveel bomen daardoor kunnen worden gered.
Maar een meerderheid in de gemeenteraad voelt daar niets voor. Uit een eerste becijfering blijkt dat de variant met een nieuwe fundering voor het bestaande spoor vele malen duurder is. Daarnaast is het ook niet zeker of daardoor wel heel veel meer bomen kunnen blijven staan. De kosten worden veel te hoog. Dat kunnen we niet betalen', aldus fractieleider Robert van Asten van D66. En het is jammer dat het advies van de denktank niet unaniem is, maar wij volgen de meerderheid.'

Niet eens

Daar sloten in ieder geval de PvdA, het CDA, ChristenUnie/SGP en de PVV zich bij aan. Wethouder De Bruijn maakte aan de hoop van de oppositie direct een einde. 'Er komt geen nieuw onderzoek. Alles ligt op tafel', sprak hij. Volgens hem zou een nieuwe studie geen zin hebben en de verwarring alleen maar groter maken. Tegen Teunissen, van de PvdD: 'Wij worden het niet eens. Als u komt met een expert, kan ik er een andere tegenover zetten.'
Ook benadrukte de wethouder nog een keer dat de kosten van de variant met behoud van het huidige spoor ongelooflijk duur is'. Alhoewel dit niet tot achter de komma'  is uitgezocht. Wel beloofde hij de raad nog een overzicht van de opbouw van de kosten.

Langzamer

Inmiddels rijden de trams op het tracé al langzamer om te voorkomen dat passagiers teveel heen-en-weer worden geschud. Als er niets gebeurt, bestaat de kans dat tram 1 helemaal niet meer over de Scheveningseweg mag rijden. Maar volgens de wethouder heeft de HTM hem verzekerd dat als inderdaad eind 2018 wordt begonnen, het zover niet hoeft te komen.