Instellingen

D66: opnieuw zorgen over granulaatkorrels op kunstgrasvelden

© Archief
DEN HAAG - Fracties van D66 in Den Haag, Delft en Leiden zijn bezorgd over mogelijke bodemverontreiniging onder kunstgrasvelden. Volgens het TV-programma Zembla zijn er aanwijzingen dat het gebruik van rubbergranulaat van oude autobanden in de dempingslaag onder kunstgrasvelden mogelijk milieuvervuilend is. Ook vorig jaar zwengelde Zembla mogelijke problemen met kunstgrasvelden aan, toen ging het om de korrels die op het gras worden gestrooid. Het RIVM concludeerde later dat de risico's van kunstgraskorrels 'praktisch verwaarloosbaar' zijn.
Volgens Zembla komen er
vrij die in de bodem en het water terecht kunnen komen, waaronder zink en minerale oliën. Dat zou de bodem kunnen verontreinigen.
'Wij willen van het college weten of dit probleem ook in Den Haag speelt', zegt D66-raadslid Daniel Scheper. 'Hebben kunstgrasvelden in onze stad ook deze dempingslaag die mogelijk belastend is voor het milieu. Daarnaast hebben we nog een belangrijk punt. We hebben ons in eerste instantie gericht op de voetbalvelden. Maar nu blijkt dat de dempingslaag ook onder andere sportvelden zoals hockeyvelden kan liggen. Daar willen wij ook duidelijkheid over.'

Buurgemeenten


In buurgemeenten zijn wel kunstgrasvelden met granulaat in de dempingslaag. Scheper: Als er sprake is van verontreiniging, dan houdt dit niet op bij de gemeentegrens. Daarom willen we dat buurgemeentes, het Hoogheemraadschap Delfland en de provincie Zuid-Holland samen optrekken en de gezondheidsrisico's voor bewoners en bezoekers in kaart brengen.'  
Eind vorig jaar ontstond ook al onrust over het gebruik van granulaatkorrels op kunstgrasvelden. De korrels zouden mogelijk kankerverwekkend zijn. Het RIVM relativeerde de onrust en stelde dat er veilig gesport kan worden op kunstgrasvelden.