'Nieuw zelfstandig dorp als erkenning van het buurthuis'

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Waarom het Hazerswoudse buurtschap Groenendijk een zelfstandig dorp zou moeten worden? Vanwege de erkenning van het buurthuis en om beter op te kunnen komen voor de belangen van de ruim achthonderd inwoners. Dat vinden Jan Wesselingh van Wijkcomité Groenendijk en fractievoorzitter Inge Prins van D66 in de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, waar Hazerswoude-Rijndijk (en dus ook Groenendijk) onder valt.
'Als een dorp binnen de gemeente ook daadwerkelijk als dorp wordt erkend, heeft het dorp meer rechten', legt Prins uit. 'Iedere kern heeft recht op een buurthuis. En omdat Groenendijk geen erkend dorp is, heeft het niet bij voorbaat recht op een financiële bijdrage voor dat buurthuis (Pleyn 68, red.). Dat vind ik raar.' Wesselingh: 'Dat zou betekenen dat ons buurthuis geen status krijgt. Dat vinden we niet goed. Het buurthuis speelt een heel belangrijke rol in onze gemeenschap.'

Groenendijk en Hazerswoude-Rijndijk zijn niet dezelfde dorpen en hebben niet dezelfde problemen
Inge Prins – fractievoorzitter D66 Alphen aan den Rijn

Maar erkenning van het buurthuis is niet de enige reden om zelfstandig te worden. 'Het wijkcomité van Groenendijk heeft een belangrijke positie om op te komen voor de belangen van haar inwoners. Groenendijk en Hazerswoude-Rijndijk zijn niet dezelfde dorpen en hebben niet dezelfde problemen. Ook heeft Groenendijk dan recht op ondersteuningsactiviteiten vanuit de gemeente. Dat heeft te maken met participatie en hoe we omgaan met de belangen van dorpen', aldus Prins.

Groter dan Aarlanderveen

In Groenendijk gaan nieuwe woningen gebouwd worden. De omvang van het buurtschap wordt daardoor zo groot, dat Groenendijk qua woonoppervlakte en bewonersaantallen vergelijkbaar wordt met andere kernen in de gemeente Alphen. Groenendijk wordt bijvoorbeeld groter dan het dorp Aarlanderveen.

Maar ook de geografische ligging speelt een belangrijke rol. Het buurtschap ligt ten westen van Hazerswoude-Rijndijk. Tussen de rand van Groenendijk en de rand van de woonkern Hazerswoude zit één kilometer. In de tussenliggende ruimte staan enkele woningen en bedrijfspanden.

Gemeenteraad

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Begin november komt zij met een reactie. Als het gemeentebestuur niet in wil stemmen met het verzoek, komt D66 met een raadsvoorstel en moet de gemeenteraad een oordeel vellen. Volgens Prins heeft het losweken van Groenendijk geen grote juridische of financiële consequenties.

LEES OOK: Toch geen oplossing voor verkeersproblemen bij Hazerswoude-Dorp