Instellingen

Extra raadsvergadering Westlandse kwestie ‘Sjaak van der Tak’

Oud-burgemeester Sjaak van der Tak van Westland
Burgemeester Sjaak van der Tak van gemeente Westland © Omroep West
WESTLAND - In het gemeentehuis van Westland is dinsdagmiddag een extra raadsvergadering over oud-burgemeester Sjaak van der Tak. Die raakte vorige week in opspraak omdat hij op eigen houtje 100.000 euro heeft toegezegd aan cultuurorganisatie Kwekers in de Kunst. Bovendien zou hij een 'onrechtmatige betaling' hebben gedaan door een voorschot van 40.000 euro over te maken aan de cultuurorganisatie.
Dit verwijt maakt waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne. Zij is de opvolger van Van der Tak. Zij heeft de mailwisseling laten bekijken die er van 2015 tot oktober 2017 was tussen Kwekers in de Kunst, Van der Tak en de andere wethouders.
Volgens Van Ardenne blijkt hieruit dat Van der Tak zonder medeweten van de andere wethouders een ton toezegde aan Kwekers in de Kunst. Toen deze toezegging tijdens de allerlaatste collegevergadering voor het afscheid van Van der Tak ter sprake kwam, kon het college niet anders dan instemmen met het subsidiebedrag. Vervolgens liet Van der Tak direct een voorschot van 40.000 euro overmaken aan Kwekers in de Kunst, zonder goedkeuring van de gemeenteraad. 'Een onrechtmatige betaling', oordeelt Van Ardenne.

'Rechtmatig besluit'

Sjaak van der Tak weerspreekt de verklaring van het college. Hij zegt dat de zaak is besproken tijdens de vergaderingen van het college op 5 en 12 september en dat een rechtmatig besluit is genomen op 26 september. De extra raadsvergadering van dinsdag is aangevraagd door LPF Westland en Westland Verstandig.
'Over de echt curieuze feiten en de rol van met name de voormalige CDA-burgemeester en de zeer bij het dossier betrokken CDA-wethouders, heeft Westland Verstandig een groot aantal vragen,' vertelt Peter Duijsens van die partij.

Bestuurscultuur

Hierbij zal ook de bestaande bestuurscultuur ter sprake komen. Duijsens: 'Na beantwoording van de vragen en het boven water krijgen van alle feiten tijdens de extra raadsvergadering zal bekeken moeten worden wat de politieke en andere gevolgen zijn voor de hoofdrolspelers.'
De vergadering begint om 12.00 uur.