Proef met vrijwillige vuurwerkvrije zones: 'Geven jaarwisseling steeds meer terug aan Den Haag'

Foto's: ANP
Foto's: ANP
DEN HAAG - Tijdens de komende jaarwisseling houdt de gemeente Den Haag een proef waarbij bewoners zelf hun straat, pleintje of speeltuin vuurwerkvrij mogen verklaren. Bewoners organiseren dit dan zelf, de gemeente faciliteert met borden die de zone markeren. De proef wordt gehouden in stadsdeel Scheveningen.
Het idee voor de proef komt voort uit een
onder 13.500 Hagenaars. Zo'n 64 procent van de mensen is positief over het instellen van de vuurwerkvrije zones. Een kleiner - maar toch aanzienlijk - deel denkt hierover ook echt afspraken te kunnen maken met buurtbewoners.
Uit de enquête komt verder naar voren dat inwoners van Den Haag verdeeld denken over vuurwerk. Een grote groep hecht zeer aan het kunnen afsteken ervan, een andere groep veel minder. De onderzoekers concluderen dat alleen 'hyperlokale' initiatieven kansrijk zijn, dat wil zeggen op straat- of buurtniveau.

Scheidsrechter
Het handhaven van de vuurwerkverboden wordt een taak van de buurtbewoners zelf. 'De politie is namelijk niet in staat in iedere straat te zien wat daar gebeurt', legt een gemeentewoordvoerder uit. 'En uit de enquête blijkt dat bewoners hiertoe bereid zijn.'
De gemeente hanteert geen percentage op basis waarvan een zone vuurwerkvrij wordt verklaard. 'Als de meeste bewoners rond een plein willen dat dit vuurwerkvrij wordt en een paar bewoners niet, dan is het de bedoeling dat ze daar in onderling overleg uitkomen. We willen de lokale democratie het werk laten doen. Niet dat de gemeente daar als een scheidsrechter tussen gaat zitten.'

'Uniek in Nederland'

'Het is uniek in Nederland om zoveel bewoners op deze manier te betrekken bij de invulling van Oud en Nieuw', vertelt burgemeester Pauline Krikke. 'Zo geven we de jaarwisseling steeds meer terug aan de stad.'
De gemeente heeft zelf ook 23 vuurwerkvrije zones ingesteld, onder meer rond ziekenhuizen en kinderboerderijen. Daar handhaaft de gemeente wel de naleving.