Instellingen

Den Haag wil voorkomen dat sportkantines partycentra worden

Archieffoto
Archieffoto
DEN HAAG - Zelf was hij nog niet zo lang geleden op een Hindoestaanse bruiloft in een sportkantine en dacht: Hé, hoe kan dat? ‘Zeker als die kantine daarom niet kan worden gebruikt door sporters, is dat wel een dingetje,' vindt de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA).
Daarom is de gemeente een offensief begonnen tegen het misbruik van sportkantines. Uit een onderzoek van eerder dit jaar blijkt dat er nogal wat mis is. Alle dertien gemeentelijke sporthallen werden onder de loep genomen. Het blijkt dat de horecaruimten van een aantal sporthallen 'niet steeds, of beperkt geopend en toegankelijk zijn (geweest) voor sporters, onder meer omdat er feesten en partijen voor derden werden gehouden'.
Daarnaast werd duidelijk dat een aantal horecaruimten zonder toestemming van de gemeente wordt onderverhuurd. Iets dat ook al 'ten koste ging van de publieke sportbestemming'. De kantines werden dus gebruikt als 'partycentrum', in de woorden van de wethouder.

Misstanden

In een aantal daarvan was sprake van ernstige mistanden, die ook nog eens van structurele aard waren. 'Code rood,' noemt Baldewsingh dat. Daarbij ging het om de sporthallen Oranjeplein, Transvaal, LiPa en Gaslaan.
De wethouder schrijft daarover in een brief aan de gemeenteraad: 'Er is geconstateerd dat sprake is van gebruik van de horecaruimten dat structureel en ernstig in strijd is met de contractuele afspraken. De horecaruimten worden zeer beperkt opengesteld voor sporters, gebruikt voor een andere bestemming dan is overeengekomen en/of er vindt illegale onderhuur plaats.'

Rechter

De gemeente besloot daarom om de huurcontracten met de pachters per direct te beëindigen. Desnoods is daarvoor de rechter ingeschakeld.
Naast de 'code rood'-zaken zijn er nog kantines waarbij 'zich ongewenste situaties voordoen, maar niet van structurele aard'. Daarbij gaat het om de ruimten in sporthallen Leidschenveen, Zuidhaghe en 't Zandje. Hiervan is de uitbater in gelegenheid gesteld zijn leven te beteren.
De bedoeling is dat de gebruikers zo weinig mogelijk overlast ondervinden. Als het nodig is om een kantine tijdelijk te sluiten, komen er drank- en etenswarenautomaten te staan.

Nieuwe plannen

Tegelijkertijd heeft de gemeente ook nieuwe plannen gemaakt voor de horeca in sportkantines. Mede op verzoek van de verenigingen, die graag een extra inkomstenbron willen, wordt de exploitatie in handen gegeven van de gebruikers, de clubs zelf dus. In sommige gevallen lukt dat al prima, aldus de wethouder donderdag tijdens een commissievergadering. In sporthallen waar meerdere gebruikers zijn, richten verenigingen daarvoor zelfs samenwerkingsverbanden op.
Tijdens de vergadering bleek ook dat er ruime steun is voor de aanpak van de wethouder. Alleen het CDA twijfelt nog. Die partij vreest dat exploitanten van de kantines nu op straat komen te staan of geen nieuwe investeringen willen doen.

Boei

Maar volgens de wethouder handelt hij in opdracht van de raad zelf. 'Wij moeten de sportverenigingen een boei toewerpen.' Bovendien zijn nog lang niet van alle uitbaters de contracten opgezegd. Alleen die van de mensen in de groep 'code rood'. Baldewsingh: 'Tegen zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, moeten wij optreden. We kunnen niet accepteren dat kantines verworden tot een café.'