Instellingen

'Bonnenquotum' Haagse handhavers definitief geschrapt

Foto ANP/Bart Maat
Foto ANP/Bart Maat
DEN HAAG - Het beoordelingsformulier van de Haagse handhavers wordt aangepast. Een tekst met een minimaal aantal bonnen komt daarop niet terug. Dat beloofde de Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD) vandaag aan de gemeenteraad. Volgens hem leidt de discussie over een mogelijk quotum af van het doel van de werkzaamheden van de opsporingsambtenaren: een schoner en veiliger Den Haag.
In mei van dit jaar meldde Omroep West dat de Haagse buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) een minimaal aantal boetes per jaar moeten uitreiken. Als dat niet gebeurde, kregen ze een slechte beoordeling. Dat leidde er in de praktijk toe dat de ambtenaren soms op zoek gingen naar overtredingen om voldoende boetes uit te kunnen delen. 'Dit is burgertje pesten en mensen onnodig opzadelen met bonnen', aldus SP-raadslid Bart van Kent destijds.
De gemeenteraad was het met hem eens. Een meerderheid nam daarom ook een motie aan waarin stond dat de handhavers niet mogen worden afgerekend op het aantal bonnen dat zij uitschrijven. Het aantal uitgeschreven boetes mag 'geen doel meer zijn binnen de handhavingsorganisatie'. Verantwoordelijk wethouder Revis ontkende destijds met kracht dat er sprake was van een quotum. Volgens hem was er sprake van een prognose.

Suggestie wegnemen

De raad sprak vandaag over de afwikkeling van die motie. Want veel partijen zijn er nog niet helemaal gerust op, dat er nu echt geen sprake meer is van een hard aantal bonnen dat moet worden uitgeschreven. 'Wat is er sindsdien gebeurd',  wilde raadslid Aisha Akhiat van de SP weten. 'En we moeten in ieder geval de suggestie wegnemen', aldus Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP.
Revis benadrukte nogmaals dat ambtenaren niet een verplicht aantal bonnen moeten uitschrijven. 'Er was geen bonnenquotum, er is geen bonnenquotum.' Maar, erkende hij: 'Er was misschien wel de suggestie van een quotum.' Daarom is er sinds het raadsdebat over de kwestie nog een keer met de medewerkers en ondernemingsraad gesproken en een klankbordgroep in het leven geroepen.

Minimum

Volgens hem worden de handhavers beoordeeld op drie punten: de resultaten op straat, hun rol in het team én kennis en kunde. 'Dat samenspel van criteria is geen quotum. Maar het is niet het geval dat een minimum moet worden gehaald.'
Om aan alle onduidelijkheden een einde te maken, worden het beoordelingsformulier nog aangepast en daar komt de tekst met de passage over een minimale hoeveelheid bonnen ook niet terug.