Prestigieus jongerenproject in Haagse Schilderswijk mislukt

DEN HAAG - Den Haag stopt met het geven van subsidie aan leerwerkplaats Het Ambacht in de Schilderswijk. Het Ambacht probeert werkloze probleemjongeren aan een opleiding of een baan te helpen maar uit cijfers van de gemeente blijkt dat dit slechts bij een handjevol jongeren lukt, ondanks de 1,2 miljoen euro die de gemeente er tot nu toe in heeft gestopt. Over de oorzaak van de mislukking wijzen de gemeente en Het Ambacht naar elkaar.
Het Ambacht moest het paradepaardje van Den Haag worden. Koning Willem Alexander komt in maart 2016 nog langs op de timmerwerkplaats van Het Ambacht tijdens zijn bezoek aan de Schilderswijk.
Daar ziet hij hoe Het Ambacht probeert werkloze jongeren tussen de 16 en 26 jaar weer op gang te helpen. Vaak hebben de deelnemers te maken met verschillende problemen. Ze zitten niet op school en hebben geen werk, ze hebben vaak gedrags- of verslavingsproblemen of ze hebben problemen in de thuissituatie.

Startcertificaat

Bij Het Ambacht leren de jongeren timmeren of schilderen en ze kunnen een startcertificaat krijgen zodat de stap naar een baan makkelijker wordt. Ook krijgen ze sociale vaardigheidstrainingen, zoals op tijd komen, samenwerken en afspraken nakomen.
Voor dit werk krijgt de instelling sinds 2015 jaarlijks een subsidie van 400 duizend euro. Maar volgens de gemeente voldoet Het Ambacht niet aan de voorwaarden die verbonden zijn aan het subsidiebedrag. Een van die voorwaarden is dat er jaarlijks minimaal veertig jongeren een traject volgen.

Opleiding

Maar dat heeft Het Ambacht niet gehaald. In 2015 en 2016 hebben er in totaal 60 jongeren deelgenomen aan het leerwerktraject. Slechts 21 van hen is doorgestroomd naar een reguliere baan of opleiding. In 2017 zou het beter zijn gegaan en hebben veertig jongeren een traject bij Het Ambacht gevolgd.
Toch stopt de gemeente per 1 juli 2018 met de subsidie. 'Duidelijk is dat, ondanks de inzet van alle partijen, de resultaten ver achter blijven bij de doelstellingen en dat er al jaren te veel plaatsen op het project onbezet blijven', schrijft het college in een brief aan Het Ambacht. 'Om die redenen hebben wij, op grond van gewijzigde omstandigheden, gewijzigde inzichten en wegens onvoldoende resultaten, besloten de subsidie aan stichting Het Ambacht per 1 juli 2018 geheel te beëindigen.'

Uitkering korten

Het bestuur van Het Ambacht is teleurgesteld over het stopzetten van de subsidie en verwijt de gemeente een gebrek aan daadkracht. 'De gemeente verdomt het om sancties te stellen als jongeren niet naar Het Ambacht willen', zegt bestuurslid Koen Baart van Het Ambacht. 'Voor de instroom zijn wij namelijk afhankelijk van de gemeente. Zij leveren ons jongeren die in aanmerking komen voor ons project. Maar je kan niet op je knieën blijven zitten en vragen of jongeren alsjeblieft naar Het Ambacht willen. Op een gegeven moment moet je als gemeente harder optreden en sancties stellen, zoals het korten op de uitkering van de jongeren.'
Baart vindt dat Het Ambacht te weinig kans heeft gehad om tot bloei te komen. 'We moeten zeker vier of vijf jaar de tijd krijgen om er wat van te maken. Pas dan kan je zeggen dat iets mislukt is. Nu vind ik dat de gemeente veel te snel stopt.' Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) was vrijdag niet in de gelegenheid om te reageren op de beschuldiging.