Polen blijven weg: tuinbouw haalt personeel uit Moldavië en Letland

ZOETERMEER - De tuinbouwsector in Nederland moet steeds vaker personeel verder weg halen. Reden is dat er steeds minder Polen naar ons land komen. Daarom worden nu mensen uit bijvoorbeeld Moldavië en Letland benaderd om hier te gaan werken.
Ook probeert de sector meer Nederlanders aan de slag te krijgen in de kassen. Als dat niet lukt, ontstaat de komende jaren ‘een probleem’, zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Glaskracht. ‘Dan hebben we een tekort aan arbeidsmigranten’, bevestigt directeur Frans van der Lugt van het grote uitzendbureau Westflex.
Uit onderzoek van de Nederlands-Poolse Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal Polen dat naar ons land komt, steeds verder afneemt. Reden is onder meer dat de welvaart in dat land toeneemt. Dus kunnen Polen makkelijker werken vinden in eigen land en zijn ook de salarissen daar hoger. Verder zouden de Polen tegenwoordig ook liever in de eigen omgeving blijven, in de buurt van familie.

Tekort aan arbeidsmigranten

Dat heeft grote gevolgen voor de tuinbouw. Want daar werken veel Polen. ‘De sector is afhankelijk van arbeidsmigranten die veelal ook productiewerk doen. Daar is een tekort aan. Dat hebben we dit jaar al gezien en dat wordt volgend jaar alleen maar erger’, voorspelt Van der Lugt. ‘De gevolgen zijn dat wij onze klanten ‘nee’ moeten gaan verkopen. Maar dat gaan wij natuurlijk niet doen.’

Volgens Herman van der Wulp van Looye Tomaten uit Naaldwijk komen er minder Polen naar Nederland omdat het in Polen goed gaat met de economie. ‘Als je de keuze hebt om dicht bij huis te werken, bij je eigen familie, dat is wel wat anders dan 1200 kilometer verderop te gaan werken,’ aldus Van der Wulp.
Vandaar dat zijn bedrijf nu druk bezig is met het zoeken naar mensen die in de kassen aan de slag willen. Niet alleen in Polen, maar ook in Roemenië en Letland. Bovendien werd recent een kantoor geopend in Moldavië. Maar heel makkelijk gaat dat nog niet. ‘Er is geen land meer waar mensen staan te springen.’

Goed loon

Daarom moeten de arbeidsomstandigheden in Nederland worden verbeterd, zeggen Van der Tak van LTO en Van der Lugt van het uitzendbureau. ‘De werknemers willen goed loon en goede huisvesting’, aldus de eerste. De tweede voegt daaraan nog toe dat de nieuwe werknemers op hun gemak moeten worden gesteld en goed behandeld. De tuinders moeten ze het idee geven dat ze onderdeel zijn van het team. ‘Charme is nodig. We moeten ervoor zorgen dat die arbeidsmigrant het hier naar zijn zin heeft.’
Van der Lugt benadrukt dat er de afgelopen jaren veel is verbeterd. 'De cao’s zijn voor iedereen gelijk. Of mensen nou uit Nederland komen of van elders. De betalingen zijn gelijk.’ Ook de huisvesting is tegenwoordig goed, zegt hij. ‘De tijden van caravans en huisjes bij de kwekers zijn voorbij. Dat is allemaal volgens de voorschriften.’

Nederlandse jeugd aan de slag

Volgens Van der Tak is het naar Nederland halen van mensen uit andere landen dan Polen niet genoeg. LTO Nederland wil ook proberen om Nederlandse jongeren te bewegen in de tuinbouw aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door goede opleidingen aan te bieden. En duidelijk te maken dat het niet meer alleen ‘handjes in de aarde is'. ‘Het is mooi werk. Hightech ook. En wat is er mooier dan Nederlands product over de hele wereld exporteren.’