Nieuws

Familie van Mitch Henriquez hevig teleurgesteld in eis van Openbaar Ministerie

Nabestaanden van Mitch Henriquez verlaten de rechtbank uit onvrede over het verloop van de rechtszaak.
De nabestaanden van Mitch Henriquez verlaten samen met Advocaat Richard Korver de rechtbank uit onvrede over het verloop van de rechtszaak tegen de twee agenten die verantwoordelijk worden gehouden voor de fatale arrestatie van de Arubaan. © Omroep West
DEN HAAG - Ontzet en ontstemd. Dat is de eerste reactie van de familie van Mitch Henriquez op de eis van het Openbaar Ministerie tegen de twee verdachte agenten. Dat is te lezen op de website van hun advocaat Richard Korver. Hoewel het tweetal schuldig wordt bevonden aan mishandeling meent het OM dat ze niet de gevangenis in hoeven.
Het OM redeneert dat de agenten voldoende gestraft zijn door de aandacht die in de media aan de zaak Henriquez is besteed. Maar de familie ervaart de eis als een bevestiging van eerdere uitlatingen van toenmalig politiechef Bouman, die aangaf dat, wat een rechter er ook van zou vinden, de agenten toch hun baan zouden behouden.
De zussen, neef en moeder van Henriquez vinden dat er wel een straf dient te volgen, juist omdat het politiemensen zijn die zich schuldig hebben gemaakt aan onrechtmatig geweld. De zaak afdoen zonder straf zou volgens de familie het totaal verkeerde signaal afgeven. Volgens hun advocaat Richard Korver worden zij daarin gesteund door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat eerder al oordeelde dat zware geweldsdelicten niet onbestraft mogen blijven.

Excessief en onrechtmatig politiegeweld

De familie is ervan overtuigd dat de dood van Mitch is veroorzaakt door excessief en daardoor onrechtmatig politiegeweld. De nabestaanden voelen zich niet alleen gesteund door de patholoog-anatoom, maar ook door de deskundigen van de verdediging. Zij hebben aangegeven dat indien er geen geweld was uitgeoefend Henriquez ook niet was overleden.
Hoewel er nog geen uitspraak is van de rechter, vindt de familie dat er nader onderzoek moet komen als de verdachten niet worden veroordeeld voor doodslag, mishandeling met de dood tot gevolg, of dood door schuld.

Oproep aan de pers

Verder spreekt de familie tegen dat het OM niet kan zien op nieuwe, scherpere beelden dat het hoofd van Henriquez paars kleur tijdens de arrestatie. De beelden doken tijdens de rechtszaak op. Advocaat Korver achterhaalde ze, de Rijksrecherche gebruikte ze niet in het onderzoek naar de dood van Mitch. Korver roept journalisten die de beelden gezien hebben op om daar actief verslag van te doen.
Tot slot stoort het de familie zeer dat het OM heeft geweigerd om de agenten 'het nalaten van hulpverlening en/of het brengen in een hulpeloze toestand' ten laste te leggen. Volgens de familie is op de beelden te zien dat Mitch hulp nodig had, maar hebben de agenten die niet direct verleend.