Instellingen

Leidschendam-Voorburg wil af van Haagse prestigeprojecten

Buurtbewoners protesteerden al eerder tegen de windturbine.
Buurtbewoners protesteerden al eerder tegen de windturbine. © Omroep West
LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De buren komen in verzet tegen twee prestigieuze projecten van Den Haag. Leidschendam-Voorburg wil dat Rijkswaterstaat per direct de windmolen bij de A4 naast de Zeeheldenwijk stillegt. Dit omdat de vereiste vergunningen ontbreken. Eerder werd duidelijk dat die gemeente ook al bezwaar maakt tegen de helihaven bij het Prins Clausplein.
Onlangs werd duidelijk dat de windturbine bij de A4 naast de Zeeheldenwijk draait zonder de vereiste vergunning van Rijkswaterstaat. De eigenaar van de windturbine heeft hiervoor alsnog een aanvraag ingediend. Rijkswaterstaat denkt dat de vergunning gewoon kan worden verleend en ziet geen noodzaak om de windturbine stil te laten zetten voordat het zover is.
Leidschendam-Voorburg neemt daarmee geen genoegen. Die gemeente wil dat Rijkswaterstaat de windturbine wel stillegt zolang de vergunning nog niet is verleend. Hiervoor heeft de gemeente een zogenamad handhavingsverzoek bij Rijkswaterstaat ingediend. De reden is dat volgens de gemeente omwonenden nog steeds overlast ondervinden van de windmolen. De bewoners, vooral uit de Zeeheldenwijk maken al lang bezwaar tegen de molen, die volgens hen opeens werd neergezet. De molen staat op grondgebied van Den Haag, maar vlak naast de gemeentegrens. Vandaar dat Leidschendam-Voorburg en actiecomité Houdt Vlietrand Groen hebben eerder geprocedeerd tegen de komst van de windturbine. Ook in Den Haag zelf begint er nu wel verzet te ontstaan.

Ook helihaven onder vuur

Het is de tweede keer in korte tijd dat de gemeente Leidschendam-Voorburg in protest komt tegen een project van buurgemeente Den Haag. Vorige week werd namelijk bekend dat Leidschendam-Voorburg ook af wil van de helihaven bij het Prins Clausplein. De gemeente wil dat de provincie Zuid-Holland de luchthavenregeling voor de helihaven niet verlengt.
Rondom de helihaven is op dit moment een ingewikkelde juridische situatie ontstaan. Om een goed idee te krijgen van het effect van de helihaven op de omgeving, besloot Provinciale Staten hem minimaal een jaar lang te monitoren op luchtkwaliteit, geluidhinder, verkeersveiligheid en economische consequenties. Dit zou beginnen na inwerkingtreding van de luchthavenregeling. De uitkomsten zouden worden gebruikt bij een besluit over een eventuele verlenging van de luchthavenregeling.

Te weinig tijd

De luchthavenregeling is echter wel vastgesteld, maar nog niet in werking getreden. En als dat straks wel gebeurt, is er te weinig tijd om nog goede metingen uit te voeren. Daarom moet die regeling worden verlengd. Leidschendam-Voorburg heeft daartegen bezwaar aangetekend. Een van de redenen is de toename van geluidsoverlast. 'De regeling maakt een helihavenplan mogelijk dat haaks staat op de aangescherpte doelstellingen tot CO2-reductie (klimaatdoelstellingen van Parijs). Alternatieve locaties als Rotterdam The Hague Airport zijn ook helaas nog niet onderzocht', aldus Leidschendam-Voorburg.
Ook wijst die gemeente erop dat de milieudienst DCMR veel klachten van omwonenden ontvangen over de helikoptervluchten op 26 en 27 augustus van dit jaar. Dit toont volgens de gemeente aan dat de vrees voor geluidshinder niet ongegrond is, ook al wordt in theorie voldaan aan de geluidsnormen. 'Tijdelijke verlenging van de luchthavenregeling naast het Prins Clausplein schept tot slot een ongewenst precedent waarbij helikopterverkeer in de verdere toekomst wordt genormaliseerd.'