Instellingen

Boosheid betaald parkeren: ‘We zijn een melkkoe en worden nog steeds gemolken’

DEN HAAG - Het komt niet vaak voor dat zoveel mensen uit de Schilderswijk en Transvaal naar het stadhuis op het Spui in Den Haag komen. Maar donderdagavond gebeurde dat wel. Ruim honderd bewoners en ondernemers probeerden de gemeenteraad ervan te overtuigen om de uitbreiding van het betaald parkeren in de wijken te blokkeren. Maar het protest had niet het gewenste succes. De uitbreiding gaat door.
'Uitbreiding betaald parkeren? Nee!' klonk het donderdagavond in het Haagse stadhuis. Bewoners en ondernemers uit de Schilderswijk en Transvaal demonstreerden voor de start van de gemeenteraadsvergadering tegen de plannen om de regeling voor betaald parkeren uit te breiden. De demonstranten droegen spandoeken met daarop teksten als: 'Uitbreiding bevordert sociaal isolement ouderen' en 'Luister naar bewoners'.
De opkomst was zo hoog dat de raadszaal niet genoeg plek bood voor iedereen. De beveiliging moest bezoekers tegenhouden en liet alleen mensen binnen die kwamen inspreken tijdens de vergadering. De anderen konden de vergadering via tv-schermen volgen. En er waren flink wat insprekers. Meer dan dertig mensen lieten de raad weten dat zij tegen de uitbreiding zijn.

Marktdagen

Wethouder Tom de Bruijn (D66) verdedigde in de vergadering zijn plan om het betaald parkeren uit te breiden. Dat betekent voor het gebied rondom de Haagse markt dat voortaan de hele week betaald moet worden en niet alleen op de vier marktdagen.
Ook andere plekken in de Schilderswijk en Transvaal krijgen te maken met een andere parkeerregeling waarbij vaak naast de avond, nu ook overdag betaald parkeren geldt.

Melkkoe

Volgens De Bruijn is dat nodig omdat er steeds meer parkeerproblemen in de wijk zijn. Bovendien blijkt volgens hem uit een telefonische enquête dat een meerderheid van de bewoners voor de uitbreiding is.
Maar dat wordt betwist door de demonstranten. Zij hebben het gevoel dat juist de Schilderswijk en Transvaal 'gepakt' worden. 'Ga eens kijken in Mariahoeve', zei een bewoner. 'Daar hoef je niet te betalen. Wij zijn toch niet het centrum. Wij moeten nu de hele dag en avond dokken. We zijn gewoon een melkkoe voor de overheid en we worden nog steeds gemolken. Dat kan niet.'

Te weinig vergunningen voor leraren basisschool

Ook basisscholen in de wijken maken zich zorgen. Directeur Aartje van den Akker van basisschool Onze Wereld vreest dat haar school minder aantrekkelijk wordt voor leraren. 'Wij hebben 93 medewerkers maar we krijgen slechts zeven parkeervergunningen', vertelde ze. 'Dat is een groot probleem want wij hebben veel personeelsleden die met de auto van buiten de stad komen. Wij willen onze medewerkers graag behouden maar dat wordt zo wel lastig.'
In het debat kwam wethouder De Bruijn de scholen tegemoet. 'Ik ga met ze in gesprek om tot een oplossing te komen voor de problemen', zei hij. 'Dat beleid wil ik overigens uitrollen over de hele stad want dit is niet een probleem van alleen de scholen in deze wijk.' Ook met de ondernemers gaat hij overleggen. Ik ben graag bereid om voor specifieke problemen van specifieke groepen zoals scholen en ondernemers op zoek te gaan naar oplossingen.'

Plannen gaan gewoon door

Maar De Bruijn gaat zijn plannen niet terugdraaien. 'Dat vraagt een meerderheid van de raad hem ook niet. Moties van de Islam Democraten die opriepen om de uitbreiding tegen te gaan kregen onvoldoende steun.
Wel beloofde de wethouder dat hij de eerste tijd 'coulant' zal zijn bij het uitschrijven van bekeuringen, totdat iedereen redelijkerwijs- een parkeervergunning kan hebben. Een motie van de ChristenUnie/SGP hierover kreeg een meerderheid.
Adeel Mahmood van de Islam Democraten is niet tevreden over de toezeggingen van de wethouder. 'Hij deelt een zakje snoep uit maar dat is niet genoeg om de zorgen in de wijk weg te nemen', zei hij.