Haagse politiek wil snelle actie: opsplitsen van huizen moet zo snel mogelijk worden aangepakt

© Huis (Pixabay
DEN HAAG - Parkeerproblemen, te veel fietsen, geluidsoverlast, meer troep op straat: de Haagse gemeenteraad wil dat er zo snel mogelijk een rem komt op het splitsen van woningen. Maar volgens wethouder Joris Wijsmuller is het onmogelijk om dat direct al te doen. ‘Ik begrijp het ongeduld’, aldus de wethouder woensdag tijdens een debat over de kwestie. ‘Maar wij willen alle partijen erbij betrekken en het moet stand houden bij de rechter.’
Een meerderheid in de Haagse raad vindt dat de leefbaarheid in de stad in het gedrang komt doordat grote of gezinswoningen bouwkundig worden gesplitst in meerdere, kleine woningen. Volgens diverse insprekers in de raad en politici zelf neemt dat splitsen ook snel toe. Sommige raadsleden wonen zelf naast huizen die tot voor kort door een familie werden bewoond, maar daarna in handen kwamen van projectontwikkelaars die ze zo verbouwen dat er meerdere woningen ontstaan.
Dat kan slecht zijn voor de leefbaarheid, stelde bijvoorbeeld fractievoorzitter Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. 'Als een woning wordt  gesplitst in twee of drie woningen, verdubbelt of verdriedubbelt ook het aantal auto’s en fietsen op straat. En de meeste woningen worden gesplitst in wijken waar de ruimte op straat toch al beperkt is. Bovendien komen mensen steeds dichter op elkaar te wonen, waardoor er eerder sprake is van burenoverlast. Een prettiger leefklimaat levert het dus niet op. Wat ook veel mensen tegen de borst stuit is dat de sociale cohesie in een wijk achteruitgaat, als er steeds minder gezinnen met kinderen in een wijk wonen.'

Overal dezelfde deuren

Ook Mariëlle Vavier van GroenLinks ziet het in haar eigen buurt, het Regentesse-en Valkenboskwartier, gebeuren. Eén projectontwikkelaar koopt daar heel veel panden op om die vervolgens te verbouwen. 'Overal dezelfde deuren, vloeren en toiletpotten.'
Uit gegevens van de gemeente Den Haag blijkt verder dat er tussen 2012 en 2017 ruim 400 panden zijn gesplitst. Nog eens 220 panden waren al eerder gesplitst en hebben de afgelopen jaren daarvoor achteraf een vergunning gekregen.

Geen inzicht

Volgens sommige raadsleden is dit nog lang niet alles omdat de gemeente geen inzicht heeft in het precieze aantal panden dat wordt gesplitst. 'Zo ontstaat een enorm druk in de bestaande stad’,  vindt Iris Michels-Spee van de VVD. ‘Dat draagt niet bij aan een goede, duurzame samenleving. Het splitsen loopt in sommige wijken echt de spuigaten uit.'
Wethouder Wijsmuller (Haagse Stadspartij) had al eerder een beperking aangekondigd. Hij wil dat fatsoenlijk regelen via een huisvestingsverordening. Daarin staan de regels voor huisvesting. Maar een wijziging daarvan kan niet voor de zomer van volgend jaar worden geregeld. Ook al omdat hij eerst met bijvoorbeeld bewonersorganisaties wil overleggen.

Een totaalverbod

De gemeenteraad wil eigenlijk dat er toch sneller een einde komt aan de splitsingen, desnoods via een tijdelijk totaalverbod, een zogeheten moratorium. Maar dat is volgens de wethouder niet mogelijk. En volgens hem worden er nu ook al minder woningen opgedeeld dan vroeger.
Dat dit anders lijkt, komt bijvoorbeeld doordat er studentenkamers in een huis worden gemaakt. Dat is officieel geen splitsing. Daarom duurt het nu nog tot zeker juni voordat de nieuwe regels van kracht worden.