Vroege Middeleeuwse vondsten bij opgravingen Leiden

LEIDEN - Deze week zijn bij archeologische opgravingen bij het Transferium in Leiden verschillende spullen gevonden die iets kunnen vertellen over de geschiedenis van de stad. 'We hebben een Merovingische nederzetting aangetroffen,' zegt archeoloog Minja Hemminga. 'De datering daarvan is rond 700 waarschijnlijk. We hebben maandag ook twee waterputten gevonden.'
De ontdekkingen komen uit de Merovingische tijd, een tijdsperiode van de 5de tot de 8ste eeuw. De opgravingen zeggen veel over het dagelijkse leven in die tijd. Bijvoorbeeld wat er werd gegeten en wat voor spullen ze gebruikten. 'Daarmee kan je ook iets zeggen over de voedseleconomie, wat mensen vroeger hebben gegeten en wat voor gebruiksvoorwerpen ze zelf gemaakt hebben of geïmporteerd hebben. Vaak ook zelfs helemaal uit Duitsland,' weet Hemminga.
Na het vastleggen van de vondsten en het onderzoeken wordt alles uit de grond gehaald. Alle gegevens van de vondsten eindigen uiteindelijk in het gemeentedepot van Leiden.