Honderden kinderen van illegale ouders leven in armoede

DEN HAAG - Geen warme maaltijd, van adres naar adres zwerven en soms uit huis geplaatst worden. Dat is het wrange beeld dat het rapport van de Kinderombudsman schetst van kinderen met ouders zonder Nederlandse verblijfvergunning. Deze kinderen met een Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning groeien op in armoede en hebben geen gelijke kansen.
Volgens de Haagse jeugdombudsman Bert van Alphen wonen er ook in Den Haag en Leidschendam-Voorburg zulke kinderen. Door de Koppelingswet heeft zo'n gezin geen of maar gedeeltelijk recht op toeslagen, bijstand of opvang. Van Alphen: 'Deze kinderen krijgen te weinig kansen om zich te ontwikkelen. Dit is in strijd met het Kinderrechtenverdrag.'
Daarom heeft de Kinderombudsman samen met de jeugd- en kinderombudsmannen van Den Haag & Leidschendam-Voorburg, Amsterdam en Rotterdam het rapport 'Nederlandse kinderen ontkoppeld. Als de verblijfsstatus van je ouders je levensstandaard bepaalt' gemaakt. Ze roepen op om de situatie van deze Nederlandse kinderen te verbeteren.

Toch ondersteuning

Om de situatie van deze kinderen te verbeteren moeten ze volgens het rapport meer gehoord worden en een belangrijkere rol krijgen bij de beslissing of een ouder een verblijfsvergunning krijgt. Daarnaast moet de Koppelingswet worden aangepast, zodat een gezin met een ouder zonder verblijfsvergunning toch gebruik kan maken van toeslagen en bijstand.
Ook moet het mogelijk worden dat kinderen zelf aanspraak kunnen maken op voorzieningen. Naast deze voorstellen, bieden de Kinderombudsman en de gemeentelijke jeugd- en kinderombudsmannen de Nederlandse gemeenten een handreiking aan. Deze wijst de gemeente op de huidige mogelijkheden om kinderen in deze situatie toch te ondersteunen.