Station Delft Zuid krijgt forse opknapbeurt en wordt Delft Campus

DELFT - Het station Delft Zuid krijgt de komende jaren een forse opknapbeurt. Er komt een fiets- en wandeltunnel onder de sporen. Boven die sporen komt een kap. Ook wordt het aantal parkeerplekken voor fietsen uitgebreid en wordt het plein opgeknapt. Het station krijgt ook een nieuwe naam: Delft Campus. In totaal kost de vernieuwing waarschijnlijk rond de 20 miljoen euro.
Dat heeft de Delftse wethouder Lennart Harpe (VVD, verkeer) bekend gemaakt. De ingreep is volgens hem onder meer nodig omdat in de toekomst veel meer reizigers gebruik gaan maken van het station. Dat komt omdat de Technische Universiteit en de bedrijven daaromheen gaan uitbreiden. Ook komen er waarschijnlijk duizenden nieuwe woningen bij in het gebied rond de Schieoevers.
Er waren al eerder plannen om het station op te knappen, maar nu worden die fors uitgebreid, aldus Harpe, die dit een 'kwaliteitsimpuls' voor het gebied noemt. Met bijvoorbeeld de TU, ProRail, de NS en de regio wordt nu gesproken over de precieze bijdragen aan het project.

Meer treinen

De NS is ook blij met de aanpak van het station, stelt regiodirecteur Jeroen Alting von Geusau. 'We investeren graag in faciliteiten voor onze reizigers. Op station Delft worden op korte termijn de toiletten vernieuwd. Op langere termijn denken we mee over de plannen voor station Delft Zuid. Door de aanleg van extra spoor kunnen er meer treinen rijden en kunnen we de reis én het verblijf op het station voor reizigers verbeteren.'
Volgens de Delftse wethouder zou het huidige kabinet dat net is aangetreden meer aandacht moeten hebben voor investeringen in het openbaar vervoer. 'Het kabinet doet iets, maar dat is niet voldoende. Want we hebben een enorm woningbouwopgave in dit drukbevolkte gebied. Wil je dat bereikbaar houden, dan moet je vooral extra investeren in openbaar vervoer. Want we zien dat we op die manier de bereikbaarheid kunnen waarborgen en niet door een extra asfaltstrookje aan te leggen. Ik zeg niet dat dat laatste helemaal niet moet, maar het is wel éxtra investeren in OV',  aldus Harpe.

Een flessenhals

Vandaar dat hij het ook niet voldoende vindt dat de sporen alléén worden verdubbeld tussen Rijswijk en Delft Zuid, zoals nu de bedoeling is. Harpe voorspelt dat het dan resterende tweesporige deel tussen Delft Zuid en Schiedam 'een flessenhals' wordt. De wethouder doet daarom nogmaals een oproep aan het Rijk. 'Het realiseren van viersporigheid tussen Delft en Rotterdam is van groot belang. Ook al om deze drukbereden lijn robuust te maken en ook toekomstvast verder in te richten.'