Gemeenteraad Voorschoten wil geluidsscherm langs A4 bij de Vlietlanden

Het gemeentehuis van Voorschoten
Gemeentehuis Voorschoten © Omroep West
VOORSCHOTEN - Het is noodzakelijk om een geluidsscherm langs de A4 bij recreatiegebied Vlietland te plaatsen. Dat vindt de gemeenteraad van Voorschoten. De geluidsoverlast van auto’s op de snelweg is flink toegenomen in het dorp. De raad wil dat het college van B&W naar de provincie Zuid-Holland gaat om het probleem nogmaals op de kaart te zetten.
Vanwege de aanleg van de RijnlandRoute zijn langs de A4 89 bomen gekapt. Deze bomen fungeerden als een natuurlijk geluidsscherm. Door de bomenkap is de geluidsoverlast ter hoogte van Vlietland toegenomen. Volgens de gemeente hebben 'duizenden inwoners' hier last van.
Niet alleen Voorschoten maar ook Leidschendam-Voorburg heeft hier veel last van. De twee gemeenten willen dat de provincie met een oplossing komt voor het probleem, maar dat lijkt er niet in te zitten.

Provincie werkt niet mee

Gedeputeerde Floor Vermeulen heeft al laten weten dat de provincie niet voornemens is een geluidsscherm langs de A4 neer te zetten. Volgens de bestuurder is het niet de taak van de provincie om langs deze weg een dergelijk scherm neer te zetten. De A4 is een rijksweg en is dus de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.
De provincie had eerder wel toegezegd een geluidsscherm te bouwen. Op deze afspraak komt men nu terug. Voorschoten is hier niet over te spreken en wil dat de provincie de afspraak nakomt. Wethouder Daan Binnendijk is het hier volgens mediapartner Unity mee eens, maar benadrukt wel dat Voorschoten in dit dossier geen gesprekspartner is bij de provincie. Het is voor hem daardoor lastig om voor het geluidsscherm te gaan lobbyen.