Overvolle Blijf-van-mijn-lijfhuizen: 'Soms moeten we een hotelkamer boeken'

DEN HAAG - Het is zo druk bij de Blijf-van-mijn-lijfhuizen in onze regio dat ze overvol dreigen te raken. Ook in Den Haag merken deze opvanghuizen de fors toegenomen vraag. 'In geval van nood moeten we een hotelkamer of vakantiehuisje boeken.'
Sinds 2015 is het zorgsysteem anders ingericht, waardoor buiten de Randstad minder opvangplaatsen beschikbaar zijn. 'Daar ontstaan problemen', zegt Berkelaar. Doordat die huizen vol zitten worden de vrouwen soms doorverwezen naar Den Haag, maar daar niet altijd plek. Dus zetten ze de bedden soms op de gang.
'Wij hebben geen capaciteit hoeven inleveren, maar buiten Den Haag wel. Als we vrouwen om veiligheidsredenen buiten de gemeente Den Haag moeten onderbrengen, daar zit het bom- en bomvol', zegt Barbara Berkelaar van het Blijf-van-mijn-lijfhuis in Den Haag in Muijs in de Morgen op Radio West.

(v)echtscheiding

'De vrouwen die we helpen zijn mensen zoals jij en ik', zegt Berkelaar. 'Vaak komen ze uit moeilijke situaties, zoals een vechtscheiding. De opvang bij ons is tijdelijk, de bedoeling is om ze snel te laten doorstromen.'
In Den Haag lukt dat heel goed: 'ze krijgen namelijk een urgentieverklaring, zodat ze daarna andere woonruimte kunnen krijgen. Maar nog niet elke gemeente heeft zo'n urgentieverklaring. Dat komt vaak omdat er een hoop bureaucratische rompslomp is.' 'Iedere gemeente moet dat tegenwoordig afzonderlijk regelen, maar eigelijk zou dat centraal geregeld moeten worden.'

Actie

De koepelorganisatie Federatie Opvang wil dat minister Hugo de Jonge (VWS) actie onderneemt om de nijpende problemen aan te pakken, zodat slachtoffers van huiselijk geweld niet tussen wal en schip vallen.