Belgische baggeraar zet handtekening voor bouw Blankenburgtunnel

MAASLAND - Het project Blankenburgtunnel is definitief gegund aan een consortium van onder meer de Belgische baggeraar DEME en Ballast Nedam. In totaal gaat het om een traject van 4 kilometer, inclusief de tunnel, die de verbinding vormt tussen de A20 en A15.

Voor de Blankenburgtunnel, die tussen 2022 en eind 2024 moet worden opgeleverd, is circa 1 miljard euro uitgetrokken. Vanwege die enorme kosten moeten auto's en vrachtverkeer tol gaan betalen.

Eerder liep er nog een rechtszaak tegen de gunning. DEME en Ballast Nedam zouden volgens concurrenten BAM, VolkerWessels, Boskalis en TBI vals hebben gespeeld door een adviseur in te schakelen die in de voorbereiding van de aanbesteding voor opdrachtgever Rijkswaterstaat werkte. De rechter ging daar niet in mee.

Bezwaren

Tegen de aanleg van de tunnel is veel verzet. Natuurorganisaties vinden dat de Blankenburgtunnel rondom Maasland en Midden-Delfland te veel milieuschade op zou leveren. De aanleg van de tunnel in Midden-Delfland begint waarschijnlijk in het najaar van 2018. Voorwaarde is dat dan alle bezwaarprocedures tegen de tunnel zijn afgerond. Het Europees Hof moet eerst nog een besluit nemen over een document dat gaat over stikstofhoeveelheden in Nederland.

LEES OOK: Bijna 2.000 omwonenden dienen bezwaar in tegen plannen Blankenburgtunnel

Meer over dit onderwerp:
BLANKENBURGTUNNEL MAASLAND
Deel dit artikel: