Nieuws

Den Haag gaat opnieuw proberen eigen lerarenopleiding te krijgen

DEN HAAG - In de strijd tegen het lerarentekort gaat Den Haag opnieuw een poging wagen om een eigen lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs te krijgen. In het verleden werden verzoeken hiertoe door het ministerie van onderwijs steeds afgewezen. Maar wethouder Saskia Bruines (D66) hoopt dat het Rijk deze keer wel wil toegeven. Ze wil ervoor zorgen dat de stad met een uniek aanbod komt, met nieuwe lesmethoden en een opleiding op maat voor de regio.
Dat zei de wethouder maandag tijdens de presentatie voor de onderwijsplannen voor de toekomst, die samen met de instellingen is gemaakt: de Haagse Educatieve Agenda.
Een van de belangrijkste redenen voor het Rijk om de plannen voor een eigen Haagse lerarenopleiding af te wijzen was dat de vrees bestond dat er dan minder leerlingen naar de opleidingen in de buurt zouden gaan. Bruines en de Haagse onderwijsinstellingen hopen de 'vijver groter' te maken, dus ervoor te zorgen dat meer jongeren geïnteresseerd raken in de opleiding. Ook willen ze een ander soort opleiding: meer gebruik maken van vernieuwende, digitale, lesmethoden, bijvoorbeeld.

Samenwerking

Zij hebben nu ook een gezamenlijke projectleider aangesteld die ervoor moet zorgen dat de stad een eigen opleiding krijgt. Die gaat ook contact zoeken met de opleidingen in Leiden in Rotterdam om te kijken of er kan worden samengewerkt.
Belangrijke reden om een eigen opleiding te willen is dat studenten die een studie hebben afgerond, vaak ook in de directe omgeving op zoek gaan naar een baan.

Topprioriteiten

Het zorgen voor voldoende, bekwame en vernieuwende leerkrachten is een van de topprioriteiten van de onderwijsagenda voor de komende jaren. Om het lerarentekort tegen te gaan worden verder ook er actief zij-instromers geworven en komen er extra opleidingsscholen om startende leraren te ondersteunen om de eerste moeilijke jaren door te komen.
Een andere prioriteit is ervoor zorgen dat alle Haagse leerlingen, ongeacht hun achtergrond, de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen zolang zij op school zitten.

Zo jong mogelijk

Volgens de gemeente en de onderwijsinstellingen is het belangrijk dat kinderen al zo jong mogelijk in een ‘leerrijke omgeving’ met leeftijdsgenootjes in contact komen. Het wordt daarom makkelijker en goedkoper om kinderen naar de kinderopvang te laten gaan. Ook komt er meer flexibiliteit in de te volgen leerroute, bijvoorbeeld het ‘opstromen' van het VMBO naar de HAVO.
Verder is het de bedoeling dat meer scholen een brede buurtschool worden, waarmee ouders en de wijk waar de leerlingen wonen meer bij het onderwijs betrokken worden. Om uiteindelijk na de schoolcarrière een baan te kunnen vinden, wordt de samenwerking met het bedrijfsleven versterkt.