Deze Hagenaars willen zo snel mogelijk van aardgas af

DEN HAAG - Veertien Haagse bewonersinitiatieven en organisaties die zich inzetten voor een duurzame stad bieden dinsdag het manifest 'Warmte van Onderop' aan. Daarin geven ze aan hoe Den Haag de komende jaren van het aardgas afkomt en over kan gaan op duurzame warmte.
Volgens Guido Beauchez, een van de initiatiefnemers, is het belangrijk dat ook Hagenaars zelf gehoord worden in de discussie over groene energie. 'Die hele energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen gaat ons de komende 20 tot 30 jaar bezighouden. Dat gaat tussen de 10 en 20 miljard euro per jaar kosten, en daar gaat een hoop tijd en energie in zitten. Daarbij moeten de bewoners gehoord worden door de overheid, de bedrijven en alle partijen in dit dossier.'
Zelf is Beauchez nauw betrokken bij De Groene Regentes. 'Daar zijn we druk bezig om zonneparken aan te leggen en elektrische deelauto's op straat te krijgen. Ook andere initiatieven zijn daar mee bezig. En nu verbinden we ons voor het eerst met elkaar in de vorm van dit manifest. Zo kunnen we eensgezind onze stem laten horen.'

Betere isolatie

Aangezien steeds meer huizen van het aardgas af gaan, moeten er andere manieren komen voor het fornuis en verwarming. 'We kiezen voor aardwarmte en andere duurzame energiebronnen om huizen te verwarmen', zegt Beauchez.
'Maar het gaat niet alleen om de verwarming, veel huizen in het centrum hebben ook betere isolatie nodig. Daar zullen vooral oudere huizen geschikt voor gemaakt moeten worden. Ook daar is dit manifest voor bedoeld.'