Ruzie binnen Noeroel Islam moskee draait uit op 'vechtscheiding'

Noeroel Islam moskee
Noeroel Islam moskee © Omroep West
DEN HAAG - 'Misschien mag ik de vergelijking niet maken', zegt rechter mr. Bordes. 'Maar u bent zo ver van elkaar afgedreven. U zit in een soort vechtscheiding. En dit wordt een lange weg.'
Voor de rechter zitten leden en geroyeerde leden van de Haagse Noeroel Islam Moskee en hun advocaten. De zes geroyeerde leden eisen meer transparantie en verantwoording over onder meer de (financiële) situatie van de moskee.
Het is de zoveelste keer dat de islamitische Surinaamse Hindoestanen elkaar bij een rechter treffen.
Ook nu loopt er parallel aan deze bodemprocedure nog een procedure over of hen terecht het lidmaatschap is ontzegd. 'Er heeft best veel gespeeld en ook over een langere periode', constateert de rechter dan ook.

Slecht financieel beleid

De zaak van dinsdag is aangespannen door zes gelovigen die vinden dat er binnen de moskee sprake is van onduidelijke geldstromen en van een slecht financieel beleid. Zo zijn er bijvoorbeeld vragen over het functioneren van de kascontrolecommissie.
De zes zouden dit op ledenvergaderingen aan de kaak hebben willen stellen, maar zouden daarvoor niet de kans hebben gekregen. Want tijd om de financiën goed door te nemen, was er niet. Soms werden de rekeningen pas tijdens die vergaderingen uitgedeeld. Ook begrotingen werden laat ingediend.

Sekte

Op de achtergrond speelt daarbij mee dat ze zich grote zorgen maken over de koers van het bestuur. De moskee zou in de invloedssfeer zijn terecht gekomen van een wat zij noemen 'sekte' van Brits-Pakistaanse sjeiks. 'Te vergelijken met Johan Maasbach,' vertelt een van de zes geroyeerde leden. 'Heel eng.'
De bestuurders van de moskee weerspreken niet dat er in het verleden wat problemen waren met jaarrekeningen, het huishoudelijk reglement en zelfs niet dat er misschien ooit een schoonmaker of imam zwart is uitbetaald. Maar, zeggen ze: Wij zijn vrijwilligers, doen ons best en er is ook al veel verbeterd'.

Lastig

Volgens de bestuursleden zijn de zes geroyeerde leden gewoon lastig en zijn ze daarom door een ruime meerderheid van de leden geschorst. 'Wij hebben altijd naar eer en geweten gehandeld', zegt een van hen. 'Ik ben nu vijf jaar lid van het bestuur. Daar zit je met een bepaald doel. Het voeren van rechtszaken is dat niet.'
De rechter is dat eigenlijk wel met hem eens, blijkt tijdens de zitting. Zij wijst er meerdere malen op dat een vonnis van haar dit probleem, deze ruzie, niet oplost. De zes geroyeerde leden zullen daarmee niet terug kunnen keren bij hun geloofsgenoten, vaak ook familieleden. 'U heeft daar een prachtige moskee staan, volgens mij met eigen handen opgebouwd. En nu heeft u ruzie. Wat ik mij afvraag: Is er niemand die kan bemiddelen? Die moet toch wel te vinden zijn? Wat is ervoor nodig om te voorkomen dat u in 2018 niet nog drie, vier keer hier langs komt?'

Postiljon d'amour

Heel even lijkt er ruimte te ontstaan om een mediator aan te stellen, een onafhankelijk iemand die gaat bemiddelen tussen beide partijen. Rechter Bordes schorst daarop de zitting, zodat beide partijen op de gang kunnen overleggen. Advocaat mr. Loek Eenens van de geroyeerden treedt daarbij op als een postiljon d'amour. Hij loopt heen en weer tussen de bestuursleden en de families die niet meer welkom zijn in het gebouw in Transvaal.
Maar na enkele malen op-en-neer te zijn gependeld, schudt hij toch zijn hoofd. Het bestuur van de moskee stelt voor de anderen onaanvaardbare eisen. Dus is het woord nu toch aan de rechter. Die doet waarschijnlijk 31 januari uitspraak.